Sunday, February 14, 2010

#650 DRZAVNA IMOVINA‏

REPUBLIKA BOSNA - HERCEGOVINA

30. januar 2010.

ONLINE GLASNIK Nacionalnog kongresa Republik BiH - br. 650

SADRZAJ - CONTENT:

- SUBSCRIBE or UNSUBSCRIBE

1. PODJELA DRZAVNE IMOVINE BiH ZNACI SMRT DRZAVE BiH I POCETAK NOVIH STRAHOTA
1.1 NEISPRAVNA DEFINICIJA DRZAVNE IMOVINE
1.2 PREVARA JE SLOJEVITA
1.3 MOGUCE POSLJEDICE AKO BI DRŽAVA BiH OSTALA BEZ DRZAVNE IMOVINE

2.NA ZADATKU NAVIKAVANJA ZRTAVA NA REZULTATE GENOCIDA

3. IBRAHIMAGICU, DAYTONSKI USTAV NIJE VALIDAN NI PO DOMACEM NI PO INTERNACIONALNOM PRAVU

4. NISAM PRAVNIK, ALI ZNAM DA MORA BITI 100% ISPRAVNA PROCEDURA DA BI PROMJENA USTAVA BILA VALJANA

5. STJEPAN MESIC

6. Fra LUKA MARKEŠIC, profesor na Franjevackoj bogosloviji u Sarajevu i predsjednik HNV-a (Hrvatsko narodno vijece) BiH

7. OSNOVANA "BOSNJACKA KULTURNA ZAJEDNICA" U NOVOM PAZARU

------------------------------------------------------------------------

Ovaj Glasnik ide na 35,708 ispravnih adresa. Za primanje Glasnika prijavite se na adresu: [mailto:Bosanski_kongres@hdmagazine.com]
If you do not want to receive this Online Newsletter just reply with "UNSUBSCRIBE" in the subject line. Then your email address will be promptly deleted.

-------------------------------------------------------------------------

SUBSCRIBE (ostanak u adresaru) - UNSUBSCRIBE (ispis iz adresara)

If you want to continue receiving "Online Glasnik" then reply on this message with only "SUBSCRIBE" in the subject line. If you do NOT want to receive "Online Glasnik" any more, then reply on this message, with only "UNSUBSCRIBE" in the subject line. If you reply by "UNSUBSCRIBE" we will automatically delete you address and we will block it so that you will never again receive any message from us.

Editors.
-----

Postovani citaoci,

Ponovo je nasa lista narasla na blizu 36,000 citalaca. To je u svakom slucaju veliki uspjeh Online Glasnika NKR BiH, ali nazalost toliki broj adresa nam pravi tehnicke poteskoce prilikom distribucije Glasnika.

Mi ne zalimo truda niti sredstava koje ulazemo u ovaj Glasnik, ali pod uslovom da ga vi citate. Nazalost, znamo da ima jedan znacajan broj ljudi koji se nalaze na listi, a koji ne citaju Glasnik redovno. Zato smo odlucili da pokusamo identifikovati one koji neredovno otvaraju Glanik. Veoma nerado to cinimo, ali smo prinudjeni izbrisati iz nase liste veliki broj adresa, a naci cemo ih medju onim koji neredovno otvaraju Glasnik.

Ako replicirate sa "SUBSCRIBE" u subjektu, tj. ostavite prvu, a izbrisete ostale rijeci, onda sigurno ostajete na listi.

Ukoliko zelite da se ispisete, onda ostavite samo "UNSUBSCRIBE" u subjektu. U tom slucaju MI CEMO VAS SIGURNO IZBRISATI IZ ADRESARA i blokirati vasu adresu da vise nikada ne primite ni jedan Glasnik.

Ukoliko nam ne odgovorite nikako, znacemo da ste neredovan citalac. Veoma nerado, takve citaoce cemo brisati dok ne reduciramo adresar na broj sa kojim je moze raditi.

Ovakvu akciju smo proveli vec jednom, kada smo reducirali broj na 26,000 adresa. Mozda vam se cini da je to bilo nedavno, ali je od tada prosla vec godina dana, i broj adresa je porastao na blizu 36,000, te vas ovom prilikom ponovo molimo da nam vasim odgovorima pomognete da razlucimo istinske citaoce od povremenih.

Na kraju ovog uvodnika, koristimo priliku da vam skrenemo paznju na izuzetan clanak pod tackom 1. PODJELA DRZAVNE IMOVINE BiH ZNACI SMRT DRZAVE BiH I POCETAK NOVIH STRAHOTA

To treba da procita svaki gradjanin BiH. To je istina koja se ne moze procitati u ostalim BiH medijima, i zbog takvih pronicljivih analiza je Online Glasnik dostigao toliki tiraz.

Srdacan pozdrav.

Redakcija.

______________________________________


1. PODJELA DRZAVNE IMOVINE BiH ZNACI SMRT DRZAVE BiH I POCETAK NOVIH STRAHOTA

Pise: mr. Nurija Omerbasic

Predsjednik INSTITUTA ZA MIR I SUZIVOT, SARAJEVO

Dana 29.01.2010.

1.1 NEISPRAVNA DEFINICIJA DRZAVNE IMOVINE

Dana 23. 12,2009. godine, OHR je predao popis državne imovine države Bosne i Hercegovine, koji treba da posluži da se izvrši planetarna Prevara Bošnjaka i ostalih kojima je stalo do opstanka države BiH. Kako? Pocnimo redom:

1. Uvidom u popisni materijal OHR-a može se konstatovati da OHR-ov popis, prema vrstama kultura, obuhvata sve vrste zemljišta koje su se našle na popisanim prostorima: šume, Livade, pašnjaci, pored zgrada i dvorišta. Ovo je izuzetno bitno zbog onih nekih politicara iz vrha stranaka i njihovih, nazovi naucnih radnika, koji su tvradili da šume, livade, pašnjaci i sva prirodna bogastva, ne spadaju u državnu imovinu, vec su tvrdili da su to "javna dobra, ne i državna imovina", kako bi prevarili svoj narod.

2. Ovaj OHR-ov popis, kolicinski ne obuhvata svu državnu imovinu, vec samo 1,27% od ukupne državne imovine BiH. Podsjetimo da država BiH raspolaže sa 51.209,2 km² ukupnog prostora. Od toga je 51,197 km² kopna i mora 12,2 km². Prema zvanicnim evidencijama, od ukupne površine BiH 54% ili 27.652,96 km² je državna svijina, prije pretvorbe 1994. se zvala društvena svojina. Po popisu OHR-a, u Aneksu A, Ukupna popisana imovina iznosi 351.076.398 m², što u kilometrima iznosi 351 km².

Tih 351 km² u odnosu na ukupnu državnu imovinu od 27.652,96 km² je 1,27% od ukupne državne imovine.

3. Koliko je malo popisano državne imovine u odnosu na stvarno stanje, najbolje se vidi iz popisa OHR-a po opštinama. U popisu OHR-a, u Aneksu A, navedeno je u: opštini Bosanska Krupa površina 2.022 m² državne imovine ili cca 2 dunuma, u opštini Bužim 998 m², u opštini Kakanj 2.791 m², u opštini Kreševo 2.791 m², u opštini Ljubinje 188 m², u opštini Olovo 1.243 m², u opštini Prozor-Rama 178 m², sve te opštine imaju milione m² državne imovine, uglavnom šuma, pašnjaka ...

4. U ovih 1,27% popisane državne imovine Spada imovina Koja je služila bivšoj JNA, kao što su kasarne, aerodromi, Zatim zgrade i zemljišta sa kojima su raspolagale republicke ustanove Republike BiH, kao što su Republicki sekretarijat za narodnu odbranu, Republicki sekretarijat za unutrasnje poslove, Republicki fondovi, instituti, zgrade i lokacije saveznih institucija SFRJ, koji su se nalazili na prostoru Republike BiH, te imovina bivše SFRJ Koja je u procesu sukcesije dodijeljena Republici Bosni i Hercegovini. Primjera radi, u opštini Olovo popisana državna imovina sacinjavaju lokacija zgrade opštine na površini od 717 m² i dvorište starog mupa površine 526 m², što je ukupno 1.243 m² državne imovine, Koja je data na RASPOLAGANJE opštini Olovo, poznato je da Olovo Opština ima kilometre državih šuma i pašnjaka, koje nisu popisani. U opštini Foca popisano je 140.883.104 m², Jer je, pored opštinskih i policijskih objekata i lokacija, obuhvaceno cijelo Tjentišta, šume, Livade, pašnjaci na prostoru Tjentišta.


1. 2 PREVARA JE SLOJEVITA

U cemu je onda Prevara? Prevara je slojevita. U prvoj fazi Prevara je ucinjena kad je Vijece ministara 2004. godine pogrešno definisalo šta je državna imovina i OHR-ov popis nepokretne državne imovine se pridržava ove definicije. Kako vidimo, Vijece ministara je, kao i kod transformacije policije, prihvatilo diktat iz RS-a, pa je donijelo definiciju državne imovine, Koja se ne podudara sa stvarnosti u zemljišnim knjigama niti sa donešenim zakonom Republike BiH o pretvorbi društvene svojine (Službeni list R. BiH 33/1994). OHR bi se morao pridržavati Zakona Republike BiH, a i Vijeee ministara BiH ne bi smjelo raditi suprotno pozitivnim zakonima i stvarnom stanju u zemljišnim knjigama.

5. U drugoj fazi Prevara je trebala da prikrije otimacinu državne imovine koju je izvršila takozvana Republika Srpska još 1993. godine, prije Daytona. Znaci sad bi Parlament BiH prihvatio ovih 1,27% raspodjelu državne imovine, Koja je na OHR-ovom popisu, tom odlukom bi se pokrila nelegalna otimacina 98% državne imovine na manjem entitetu.

U "Republici Srpskoj" je u 1993. godini (znaci prije Daytonavna) NELEGALNO donešen Zakon o prenosu sredstava iz društvene u državnu svojinu (Službeni list RS 4 / 93). Kljucna odredba ovog Zakona je u clanu 3, Koja po teritorijalnom principu odredjuje da sva društvena sredstva na teritoriji "Republike Srpske" postaju državna svojina. Ovdje je bitna odredba i to da na nižim nivoima nije ništa odredjeno, vec je sve skoncentrisano na nivou "RS" , Koja tada nije ni postojala legalno.

Cetrnaest godina poslije, u 2007. godini, u RS je donešeno autenticno tumacenje toga Zakona ( "Sl. glasnik RS 74/2007) Koje glasi: Svojina Koja je postala državna na osnovu clana 3 Zakona o prenosu srestava društvene u državnu imovinu, upisatce se u zemljišnim knjigama kao svojina Republike Srpske. Dat je nalog da svim zemljišnoknjižnim uredima da po službenoj dužnosti, umjesto društvenog i Državnog vlasništva, izvrše upis vlasništva Republike Srpske.

6. Podsjetimo da je Skupština Republike Bosne i Hercegovine u 1994. godini donijela Zakon o pretvorbi društvene svojine (Službeni list BiH, R. 33/1994). U clanu 1 su pobrojana dobra Koja su postala vlasništvo države BiH, medju kojima su najnzacajnija: prirodna bogastva i dobra u oštoj upotrebi, društveni kapital iskazan u bilansima stanja pravnih lica na dan 31 12,1991. godine sredstva na kojima pravo upravljanja koripštenja ii imaju mjesne zajednice, društvene organizacije, politicke organizacije i udruženja gradjana. Izuzeta je samo imovina na kojoj pravo raspolaganja ima Federacija BiH.

Prema ovom Zakonu, Republika Bosna i Hercegovina postaje nosilac prava svojine na imovini u društvenoj svojini (nabrojanoj Gore), na kojima pravo raspolaganja nema Federacija BiH.

Dalo bi se zakljuciti da Federacija ima pravo raspolaganja samo na lokacijama na kojima su objekti institucija FBiH, kao i sami objekti, da država BiH, a zadržava i na tim, kao i na cijelom prostoru Republike BiH, vlasništvo nad državnom imovinom.

Analogno tome, kako je pripalo entitetu F. BiH, trebalo bi da i RS-a Republici pripadnu lokacije na kojima su objekti institucija RS-a, da država BiH ostaje vlasnik ukupne državne svojine.

7. Kad Znamo kako glasi Zakon Republike Bosne i Hercegovine o pretvorbi društvene svojine (Službeni list BiH R. 33/1994), i kad Znamo da po clanu 1 Daytona, Država BiH nastavlja kontinuitet Republike BiH, onda je neprihvatljiv nastup OHR-a da pri OHR-a popisu pravi razliku izmedju državne i društvene svojine, pa je to Dokaz da ignoriše Zakon o pretvorbi društvene svojine (Službeni list BiH, R. 33/1994). Drugo, OHR je morao popisati ukupnu državnu imovinu, ne samo 1,27%, pa to znaci da je morao popisati svu državnu imovinu Koja je sada upisana u RS, pogresno kao vlasništvo Republike Srpske, kao i svu imovinu na prostoru F BiH, koju nije popisao.

8. Treci sloj prevare Vrsi OHR-a, koji tendenciozno pogrešno tumaci uvjet za implementaciju mira za zatvaranje OHR-a, koji glasi:

"treba riješiti pitanje državne imovine i vojne imovine". Rijec riješiti nije isto što i Razdijeliti. I do sada je državna imovina davana na raspolaganje opštinama, institucijama, vlasništvo je ostajalo države BiH.

9. Najbolje RJEŠENJE pitanja državne imovine Bilo bi da Vlasništvo nad državnom i vojnom imovinom ostane na državi BiH, kako joj po Daytonu, clan 1 i pripada, da se PRAVO, I PRAVO SLUŽENJA upravljanja državnom imovinom prenese na entitete i niže nivoe, zavisno od POTREBA, Ali na Isti nacin na cijelom prostoru BiH teritorije. To je jedino pravedno i Prirodno pravo, Jer je tako riješeno u svim drugim državama. Niti jednoj državi nije traženo da se dobrovoljno riješi vlasništva nad državnom imovinom da bi postala kandidat na izborima za prijem u Evropu i NATO-a.

Biti kandidat na izborima nije garancija da ce BiH uci u clansto Europe i NATO-a, jer od kandidata do clanstva ima niz Odluka na koje ce RS staviti VETO.

10. Zadnja, cetvrta faza prevare bila bi pristanak na prijedlog raspodjele državne imovine kako zagovaraju Predstavnici RS-a i neki kadrovi iz OHR-a, da se dobrovoljno odreknu Bošnjaci države BiH, na nacin da državi BiH ostanu samo lokacije na kolima su zgrade institucija države BiH i iste zgrade, Sve ostalo da pripadne entitetu RS, a na prostoru FBiH, malo entitetu, više kantonima, opštinama. To bi bio kraj države BiH, radjanje države RS i državica kantona. Podsjetimo se da je uvaženi prof dr. Fransoya Boyla, redovni profesor na dva univerziteta u SAD-u, rekao da SVOJINA I SUVERENITET imaju isto znacenje.

Zašto medjunarodna zajednica insistira da se bh. politicari sami dogovore oko rješavanja državne imovine?. Zato što bi to znacilo volju naroda? Ako vam neko silom oduzme vocnjak, može taj vocnjak Godinama koristiti, ali vocnjak nikad nije njegov, vec pravog vlasnika. Ali kad se složi da vlasnik prepiše vonjak u gruntu, vocnjak tada prestaje biti Ukraden i legalno pripada kradljivcu. Tako je i sa VLASNIŠTVOM nad državnom svojinom. Ako bi na parlamentu BiH izglasali da se po teritorijalnom principu raspodijeli ovih 1,27% koliko je popisao OHR-a, tada bi sva imovina na prostoru RS-a, sve šume, Livade, sva bogastva, sve bi postalo vlasništvo države RS. Bez saglasnosti parlamenta BiH, bila bi to samo oteta imovina agresijom i genocidom.


1. 3 MOGUCE POSLJEDICE AKO BI DRŽAVA BiH OSTALA BEZ DRZAVNE IMOVINE

1. bez vlasništva nad imovinom, država BiH ne bi Mogla biti Garant za medjunarodne zajmove, entiteti se ne mogu pojavljivati kao Garanti u medjunarodnim obavezama i dogovorima.

2. Vlasništvo entiteta nad državnom imovinom bi imliciralo da su entiteti postali države prije BiH i da su entiteti svojom voljom formirali državu BiH. Podsjetimo da je država Bosna stara hiljadu godina. Uporede radi, neke evropske države su nastale voljom entiteta, entiteti su njihovi stariji od države nekoliko stotina godina.

3. Ako bi se prihvatio prijedlog Dodika da se RS i F. BiH dogovore oko raspodjele državne imovine, ispalo bi da je država stvorena u BiH nastala voljom dva entiteta. To bi znacilo da može nestati voljom samo jednog entiteta. Prestao bi hiljadugodišnji kontinuitet države BiH.

4. Ako bi entiteti postali vlasnici pogranicnog prostora prema susjednim državama, tada bi državna granica prestaje biti državna, entitetska vec sa naše strane, pa Samim tim entiteti postaju države.

5. Ako bi RS postaje vlasnik cijelog prostora uz granicu prema Srbiji, kao vlasnik Mogla bi ustupiti prostor u BiH uz Drinu tako da Srbija postane sa obadvije strane Drine, što je san, Šešelja ciji je strateški cilj da zauzme cijelu BiH, i dio Hrvatske. Tako dodjela državne imovine u vlasništvo RS pretvara citav Balkan u bure baruta, što je suprotno interesima SAD-u i EU-a, koji imaju iste interese kao i BiH, kad žele stabilnu BiH, što znaci stabilan Balkan.

6. Dok bi u RS-u, sva državna imovina bila na nivou entiteta RS-države, u entitetu Federacija BiH postoje aspiracije kantona i Opština da postanu vlasnici državne imovine, što takodjer donosi nesagledive posljedice za stabilnost BiH i Balkana. Imali bi situacij da cijelo BiH više pripadne jednom kantonu ili samo opšini Neuma. Ima li logike da država BiH nije vlasnih BiH mora, vec da vlasnik cijelog BiH mora bude vlasnik kanton ili Opština Neuma. Može li se desiti da politicka vrhuška Neuma ili više Kantona ustupi Hrvatskoj, Jer kao vlasnik bi imali na to pravo, pa bi BiH ostala totalno bez BiH mora. Ili, šta ako opšina Neum, kao vlasnik prostora, R. Hrvatska pristane da sagradi most za Pelješac i tako zatvori BiH izlaz na medjunarodne vode. U tom slucaju BiH se ne bi Mogla pojaviti u sporu jer ne bi bila vlasnik mora.

7. Sadašnja granica entiteta RS-a postala bi za sva vremena nedodirljiva, pa bi za sva vremena otpale varijante teritorijane organizacije države BiH, na bazi ekonomskih regija.

8. Republika Srpska bi snažno Pocela ekploatisati osvojeni suverenitet, pa bi njen referenduma tada bio legalan, poslije prepisa vlasništva nad državnom imovinom sa države na entitet. Prakticno, RS bi stekla poziciju koju je imala Republika BiH u sastavu SFRJ, kad se otcijepila od BiH legalno SFRJ 9. Medjunarodna zajednica bi izgubila sve adute da sprijeci otcjepljenje RS od BiH, Jer prepis vlasništva nad državnom imovinom nije ucinila medjunarona zajednica, vec bi se tumacilo da je to želja i dogovor unutar samih lidera u BiH, tacnije da je to volja i želja cijelog naroda u BiH, pa bi medjunarodnoj zajednici ostalo samo da konstatuju da podržavaju Unutrašnji dogovor.

10. Da bi sebi skratila muke, medjunarona zajednica bi pristala samo na "Mirno RAZDVAJANJE RS-a od ostatka BiH", kako su poceli govoriti Evropski zvanicnici. Ostatak BiH ne bi postao država, vec bi moralo se predhodno dogovoriti o podjeli izmedju Hrvata i Srba. Hrvati bi htjeli da uzmu sve od Kisiljaka do mora i još dio Srednje Bosne i Posavinu i još udio u upravljanju nad Sarajevom, kao Distriktom. Bošnjaci na tako nešto nikad ne bi mogli pristati, pa bi izbio rat izmedju Bošnjaka i Hrvata. Srbima bi odgovarao sukob, da se umiješaju, da uzmu još prostora BiH i isprave krivudavu medjuentitetsku-državnu granicu.

11. Jednostavno, prepis vlasništva nad državnom imovinom na entitete, moglo bi da izazove nesagledive posljedice za Opstanak države BiH i bio bi pocetak novog haosa na Bošnjake, a ne kraj problema, kako neki politicari misle i govore, kad prave ustupke, sami poništavaju ono što po medjunarodnom pravu nam pripada (i po Daytonu državna imovina pripada državi BiH).

11. Podsjetimo da Rezolucija americkog kongresa broj 171 od 12.Maja 2009. godine, traži da Bosna i Hercegovina što prije mora da uspostavi efikasnu i efektivnu državu.

Shodno tome, kao zakljucak, je da ni jedan BiH politicar ne smije se složiti da se Vlasništvo nad državnom imovinom prepiše na entitete i niže nivoe, jer bi tim oslabilo državu BiH, sto bi bilo suprotno pomenutoj rezoluciji 171. Umjesto prepisa vlasništva, može se i treba prenijeti PRAVO I PRAVO KORIŠTENJA upravljanja državnom imovinom. To je dovoljno da se imovina racionalno koristi, da se sacuva teritorijalni integritet države BiH.

12. Šta ako RS ne pristane da vlasništvo nad državnom imoviom ostane na državi BiH, kako joj pripada po Daytonu i kako je i kod svih svjetskih država? Odnosno, šta ako Bošnjaci ne pristanu da dobrovoljno ostanu bez države, pa se ne donese rješenje pitanja državne imovine, što je uslov da bi BiH mogla biti kandidat na izborima za prijem u EU iu NATO-u?? Tu postoje tri izlaza:

• Zašto OHR izmišlja problem gdje ga nema, pa podigao pitanje raspodjele državne imovine na nivo Odluka Vijeca za implementaciju mira (PIC).

Stoga, PIC može odustati od problematiziranje pitanja državne imovine u BiH, jer ni u jednoj državi nije drugacije nego što je to u BiH po Zakonu o pretvorbi društvene svojine (Službeni list broj33/1994 R.
BiH), koji je donijela Republika BiH, ja koji je još važeci.

Zakon se može doraditi u pogledu prava raspolaganja državnom imovino na svim nižim nivoima: entitetima, kantonima i opštinama, da ostane Vlasništvo na državi BiH.

• Europska unija Mogla bi primiti BiH u clanstvo, još dok BiH ima OHR-a, jer je i Njemacka primljena u EU, i bila 20 godina u EU, dok je Njemacka bila protektorat velikih sila.

• Treba sacekati da se stvore uslovi normalnog funkcionisanja, bez diktata RS, da se može dogoditi povratkom izbjeglica i relativiziranjem entitetskog glasanja, pa onda bez prepreke donijeti rješenje po kome ce ostati državna imovina na državi BiH, pa stime sprijeciti raspad države BiH i sprijeciti novi genocid nad Bošnjacima. Za to vrijeme mogu se odraditi mnogi poslovi, koji inace BiH cekaju da bi od kandidata postala canica EU-a.

13. Za Bošnjake je žalosna situacija ista kao 1992. godine. Tada je bila dilema: predati oružje, pa da nam se ništa loše ne desi ili se boriti. Ko je predao, tužno ga pokušavaju identifikovari, ko nije poslušao, tužno je živ. Danas je pitanje za Bošnjake: dobrovoljno predati državnu imovinu, pa postati kandidat na izborima za EU, ali nikad i punopravan clan EU-a, ali ujedno ostati bez države, ili ne pristati, pa imati državu i kroz neko vrijeme biti i punopravan clan EU i NATO-a.

Znaci, pristajanje SDA da se udovoljava zahtjevima iz RS, kako bi sprijecila radikalizaciju stanja u BiH, prakticno vodi u krajnjoj instanci u najveuu radikalizaciju, to je otjepljenje RS-a i pocetak novog haosa u BiH i na Balkanu.

Još samo da odgovorimo onim pojedincima koji pitaju "pa kome ovo stanje odgovara?". Naš odgovor je jasan, ovo stanje nije dobro, ali je bolje od nestanka države BiH i novog haosa u BiH i na Balkanu.

________________________________________________


2. NA ZADATKU NAVIKAVANJA ZRTAVA NA REZULTATE GENOCIDA


Dani: Internacionalni sud pravde je uslijed nedostatka dokaza oslobodio Srbiju odgovornosti za genocid u Bosni i Hercegovini. No, dokaze koji potvrdjuju odgovornost Republike Srbije, kao medjunarodno-pravne sljednice Savezne Republike Jugoslavije, Medjunarodnom sudu pravde su svojom sramnom odlukom ucinili nedostupnima, na zahtjev srbijanskih vlasti, haška tužiteljica Carla del Ponte i sudije Haškog tribunala za ratne zlocine. Dani su, nakon što je to ucinio u svojoj knjizi Momir Bulatovic, vec objavili dio dokumenata cije objavljivanje zabranjuje Tribunal u Haagu. Prije skoro šest mjeseci dokumenti koji raskrinkavaju zlocinacku ulogu Miloševiceve Srbije upuceni su Bakiru Hadžiomerovicu, uredniku najgledanijeg TV programa u BiH. No, od svog kolege skoro pola godine (sve do pretposljednjeg izdanja magazina 60 minuta) dokumente je uspješno skrivala ove sedmice smijenjena urednica Informativnog programa Federalne televizije Duška Jurišic.


KOMENTAR: Ovdje imaju dvije "vijesti". Jedna, manje vazna, je da je neka novinarka sakrila jedan dokument da bi pomogla cetnickom projektu. Pa sta ste drugo ocekivali? Zar do sada nismo naucili da ce cetnik i ubiti zbog "Srpske", a kako ne ukrasti ili sakriti dokument.

Druga, neuporedivo vaznija "vijest" koja nam se nonsalantno usput servira je da je "Srbija oslobodjena odgovornosti za genocid". To je podvala koju ponavljaju "bosnjacki" politicari, kojom pomazu svojim gospodarima u Beogradu i ujedno sakriju vlastitu izdaju.

Sjetimo se, i pored sabotiranja od strane Tihicevog advokatskog tima, presudom iz februara 2007 godine Internaciolani sud pravde u Hagu je OSUDIO Srbiju po internaciolalnom zakonu koji se zove "Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju zlocina genocida" (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ) i to zato sto nije sprijecila genocid.

To znaci da je Srbija osudjena za jedno djelo zlocina genocida, da ni u kom slucaju nije "oslobodjena podgovornosti za genocid", jer prema toj konvenciji je i "nesprecavanje genocida" takodjer jedan od zlocina genocida. Kada kriminalca osude za ucestvovanje u ubistvu, mada nije on povukao obarac, nego neko drugi iz bande dok su ucestovvalli u zajednickoj akciji, ne mozemo kazati da je doticni kriminalac "oslobodjen od odgovornosti" za ubistvo.

Kada je Republika Srpska u pitanju, sud je maksimalno povoljno po nas presudio da su institucije Republike srpske, vojska i milicija, pocinile genocid, te je na osnovu te presude RS mogla biti i ugasena, kao genocidna tvorevina, da je samo postojao ispravan zahtjev sa bosnjacke strane. Umjesto da su izasli sa legalnim zahtjevom, tj. umjesto da su podrzali poslanike Opstine Srebrenica koji su trazili da se Srebrenica izdvoji iz RS, "bosnjacki" politicari i njihovi novinari su izabrali da beskonacno ponavljaju da je Srbija oslobodjena odgovornosti za genocid.

Dakle, velikosrpski projekat se nije u Hagu izvukao od "odgovornosti" za genocid, ni Srbija, pogotovo ne RS. Potpuno je druga stvar sto se velikosrpski projekat u BiH, i pored pravosnazne presude za genocid, izvukao BEZ POLITICKIH POSLJEDNCA. To je zato sto za politicke posljedice nije nadlezan sud u Hagu, nego nasi politicari. Naime, sa nase strane je izostao bilo kakav pravno valjan zahtjev da se promjeni nesto na terenu, da se ta presuda iskoristi u politicke svrhe, tj. za spas domovine.

Sjetimo se da su poslanici Skupstine opstine Srebrenica pokusali u saradnji sa Prof. Boyleom na osnovu te presude da se izbore za Srebenicu kao distrikt Republike BiH, izvan jurisdikcije RS, sto bi bila mina pod cijelu RS, ali su Silajdzic, Tihic, Lagumdjija i Komsic slozno otisli u Srebrenicu da to sprijece, i cak su doveli arapske ambasadore da prevare taj narod da ce dobiti pare kada odustanu od zahtjeva za slobodom. Naravno nigdje para, a ni Srebrenica dristrikta.

Dakle, laz je da je Srbija "oslobodjena odgovornosti za genocid". Istina je da Srbija nije dobila adekvatne sankcije, ali ne zbog suda u Hagu, nego zbog nasih izdajnika koji ni na koji nacin nisu pokusali iskoristiti tu presudu za genocid, nisu odradili ono sto je bilo u njihovoj nadleznosti da bi se pokrenulo ukidanje RS.

Medjutim, ta presuda za genocid postoji za sve buduce generacije. Nadajmo se da nas nece vjecito predstavljati izdajnici.

Dr. Muhamed Borogovac

_______________________________________________


3. IBRAHIMAGICU, DAYTONSKI USTAV NIJE VALIDAN NI PO DOMACEM NI PO INTERNACIONALNOM PRAVU

Pise: Dzevad Kuric

Ovim zelim da kao clan Radne grupe za pravna pitanja potvrdim moj raniji stav i izrazim protivljenje davanju bilo kakvog prijedloga novog Ustava BiH u ime SSDBiH jer time neminovno ulazimo u dejtonsku parlamentarnu proceduru u kojoj nemamo nikakve sanse za uspjeh nego samo mozemo ocekivati poraz i gubljenje prava i kredibiliteta da kao dijaspora BiH pravnim putem zahtjevamo povratak legitimnog i legalnog Ustava Republike Bosne i Hercegovine.

U prkos tvrdnji prof. Omera Ibrahimagica da je Dejtonski ustav, sadrzan u Aneksu IV Opsteg okvirnog mirovnog sporazuma za BiH, validan isti je kao Ustav BiH nelegalan jer je nametnut protupravno i nedemokratskim putem (medjunarodni sporazumi podliježu ratifikaciji država potpisnica u skladu sa njihovim odgovarajucim ustavnim postupcima, a Dejtonski ustav je tek nedavno preveden, nikad nije objavljen u Sluzbenom listu BiH i nije prošao obaveznu ustavnu proceduru u skladu sa clanom 268 Ustava Republike BiH koji jasno propisuje zakonski postupak kako se Ustav može mijenjati). To su nezaobilazne ustavnopravne cinjenice koje se sudski mogu bez problema dokazati i cijeli sporazum oboriti, a poznato je da se danas sudski procesi sve vise dobijaju ili gube zbog nepostivanja pravno obavezujucih procedura ili klauzula.

Dejtonski sporazum je neprihvatljiv i sa aspekta medjunarodnog prava i ugovornog prava.

Po medjunarodnom pravu Povelja UN iskljucuje mogucnost interveniranja u ustavna pitanja zemalja clanica. Povelja kaže da ništa ne može opravdati miješanje izvana u unutarasnji ustavni sistem države clanice UN, a slucaj BiH je poseban primjer medjunarodnog ustavnopravnog masakriranja od strane susjednih zemalja i tzv. Kontakt grupe.

Po ugovornom pravu Becka konvencija, kao referentna za internacionalne ugovore, iskljucuje mogucnost da atributi suverenosti budu predmet medjudržavnih ugovora (clan 46). Ugovore, donesene pod pritiskom, smatra ništavnim (clan 51 i 52), pa i one dobrovoljne, ako su rezultat nelegitimne volje pregovaraca, ako su pregovarali o onome za što po vlastitom ustavu, nemaju mandat (clan 49), a sto se u slucaju BiH neosporno sve desavalo.

Prof. Ibrahimagicu je poznato da je Ustav Republike BiH, clanovima 154 i 155 zabranjivao pregovaranje o Ustavu Republike izvan Parlamenta (Skupstine) Republike BiH, pogotovo u uslovima agresije i ratnog stanja, a sto je u slucaju Dejtonskog sporazuma i Ustava flagrantno krseno.

Ocigledno je da je te cinjenice profesor zaboravio ili ih je namjerno zanemario da bi opravdao svoju tezu o “validnosti” Dejtonskog ustava.

Zato dijaspora BiH mora odustati od ovog naivnog plana podastiranja novog prijedloga Ustava BiH institucijama BiH i istrajati na dokazivanju da imamo naš legalni Ustav Republike BiH, usvojen od strane Parlamenta Republike Bosne i Hercegovine, medjunarodno priznate clanice UN sa svim pravima i obavezama koje proizlaze iz te cinjenicete i insistirati na njegovom vracanju na snagu posto je isti samo privremeno suspendovan. To je najkraci i najefikasniji put ka povratku na legalno ustavno stanje u BiH i prekid dugogodidnje agonije i masovne patnje koja vlada u cijelom bh. drustvu.

Nakon toga ostaje otvorena mogucnost brze i efikasne nadogradnje Ustava Republike BiH u skladu sa potrebama integracija u EU i ostalim zahtjevima savremenog demokratskog društva.

______________________________________


4. NISAM PRAVNIK, ALI ZNAM DA MORA BITI 100% ISPRAVNA PROCEDURA DA BI PROMJENA USTAVA BILA VALJANA

(skracena verzija)

Postovani,

Ove stranice izuzetno cijenim po obimu informacija i Vasoj ulozenoj energiji u rasvetljavanju istine. Od sveg srca Vam se zahvaljujem na svemu sto radite i sto ste ostali i dalje na liniji borbe za nasu jedinu domovinu Republiku BiH.

Naime, razlog ovog javljanja je komentar prof. Ibrahimagica i davanje misljenja na validnost Dejtonskog ustava. Moja malenkost nije osposobljena za davanje pravnih savjeta, jer nisam pravnik, ali kako naglasiste "svaki srednjoskolac" toliko zna: ako neki pravni akt nije usvojen po propisanoj proceduri, onda nije valjan.

Davnih sedamdesetih godina dok sam bio srednjoskolac u Zagrebu i slusao predmet "Radno Pravo" kod prof. Gulina, stekao sam toliko naobrazbe o razumijevanju elementarnih drzavnih zakona, da mi je jasno da se morala ispostovati procedura.

Dozvolite mi da naglasim samo cinjenicu da je daytonski "Ustav" pravljen kako su zeljeli Milosevic i njegov trabant Franjo Tudjman, a ne narod Bosne i Hercegovine; da je nastao u okolnostima razorene Bosne i Hercegovine, a njegova nevaljanost nije donijela nasoj domovini MIR vec vise od petnaest (15) godina ropstva, te kako naglasiste svaki srednjoskolac moze zakljuciti da u tom ustavu nesto uveliko nedostaje.

Sa postovanjem,

Mr. Kustric Mustafa

___________________________________


5. STJEPAN MESIC

Pise: Tomislav Grgo Anticic,

Zagreb, 25.1.2010.

(Skracena verzija)

Svjesno ili nesvjesno, hrvatski predsjednik Stjepan Mesic ucinio je znacajan povijesni iskorak. Prvi put, u tisucljetnoj hrvatskoj povijesti, jedan hrvatski predsjednik smogao je snage i otvoreno zaprijetio zlocestim deckima koji ugrožavaju mir u našoj regiji, sigurnost granica i opstojnost naroda u suverenim državama. Ugodno nas je zatekla probudjena savjest hrvatskog predsjednika i njegova svijest o suverenitetu Hrvatske državnosti.

Iznenadila nas je njegova spremnost i odlucnost da kaže „bobu, bob i popu, pop.“
...

Da je negdašnji partijski celnik (SRH i SFRJ) Stipe Šuvar smogao snage i postupio sukladno svojem sloganu „bobu, bob i popu, pop“, možda bi se stvari na Balkanu odvijale drugacije. Šuvar nije imao hrabrosti, ili jednostavno nije htio talasati, i tako otišao ropotarnicu komunisticke i hrvatske povijesti kao groteskna figura jedne promašene ideje. „Šuvarova šutnja“ je nadolijevala „ulje na vatru“ i pružala neformalni poticaj huškackoj kamarili Slobodana Miloševica, izopacenog partijskog duha.

Po svemu sudeci, Stjepan Mesic ne želi ponoviti istu grešku. Na kraju svoga mandata je postao svjestan da dobre nakane nisu uvijek ispravno shvacene niti dobronamjerno prihvacene. Hrvatski predsjednik je poznat kao covjek tolerancije i suživota, pa bilo to na uštrb i vlastitog naroda. Sada se drznuo i srbijanskom predsjedniku Tadicu rekao „bobu, bob i popu, pop“.

Beograd je jedva cekao razlog za hladni rat (Casus belli) protiv „hrvatskog primata“ i podigao harangu!

Boris Tadic je uvidio hrvatske slabosti i osorno krenuo na Zagreb. Osokoljen slovenskim uspjesima kod granicnih arbitraža i iznudjivanje „Ljubljanske krpice“, koja bi se, Pahorovim šarmom i ucjenjivackom umješnošcu, trebala prilijepiti uz „Avnojevske tekovine“. Da je, kojim slucajem Srbija u EU, zacijelo bi uslijedila još jedna blokada pregovora.

Bilo kako bilo, svjesno ili nesvjesno, isprovociran ili navucen, ovoga puta, Mesic nije ostao dužan!

Nalazi li sigurnost u NATO snagama ili Hrvatskoj vojsci, ili je Mesic odlucan covjek? Vjerujemo, da nije ni jedno ni drugo, vec njegova spoznaja da se ne mora bojati represalija i progona po uzoru „Karadjordjeva“, kao što je proživio 1972. godine.
...

Medjutim, svjetska pravda ne prašta zlocincima, a ne oprašta ni zlocin, jer isti ne zastarijeva, ne amnestira ga se, niti zaboravlja. Time su više znakoviti objedi izreceni od strane prvog gradjanina Hrvatske, koji može biti dobricina i šaljivcina, ali On zna što govori i što cini, kuda putuje i koga prima. To se odnosi na Kosovo, gdje Hrvati skrbe za red i mir, a i na integritet države Bosne i Hercegovine, za koju je Hrvatska država u Daytonu preuzela obveze, pa svidjalo se to nekome ili ne.
...
____________________________________________


6. Fra LUKA MARKEŠIC, profesor na Franjevackoj bogosloviji u Sarajevu i predsjednik HNV-a (Hrvatsko narodno vijece) BiH

Cijeli interwiev se moze naci na Forumu "Politika RBiH" postala Republikabih.net

- Gospodine Markešicu! Koja (ili cija) politika je dovela bh. Hrvate u poziciju u kojoj se danas nalaze?

DR. MARKEŠIC: To je politika Slobodana Miloševica i Franje Tudmana sa svojim zlocinackim projektom o podjeli BiH, koja je zapocela u Karadordevu, završila u Daytonu, te provodena od njihovih vjernih sljedbenika kao što su bili Radovan Karadžic i Mate Boban, sve do današnjih Milorada Dodika i Dragana Covica.

- Dragan Covic i neki njegovi sateliti se uporno bore za III entitet u BiH, navodno, u interesu bh. Hrvata? Da li bi to bilo rješenje za narod kojem pripadate i šta bi takva ustavna kompozicija znacila za samu BiH?

DR. MARKEŠIC: Stvaranje treceg entiteta ne bi bilo u interesu Hrvata BiH, kao ni drugih naroda, to bilo još gore rješenje od sadašnjeg dvo-entitetske podjele, jer bi se na taj nacin: a) legaliziralo vec izvedeno moralno i politicki nedopustivo etnicko cišcenje Hrvata u RS; b) provodilo bi se novo takvo etnicko cišcenje Hrvata, Bošnjaka i Srba iz onih entiteta BiH koji bi pripadali drugim narodima; c) pripremio bi se nestanak Hrvata iz novoformiranog hrvatskog entiteta novim tzv. „humanim preseljavanjem“ u Hrvatsku ili diljem svijeta. Formiranjem toga entiteta u raznim dijelovima BiH takozvanim diskontinuitetom teritorija samo je još jedno lažno obecanje bez ikakvog stvarnog pokrica, ako nije opet politicko lukavstvo manipuliranja narodom. To bi bilo, zapravo, ponovno provodenje podjele, opasnost nemira i novih ratnih sukoba koji bi vodili uništenju ljudi, naroda i države BiH. Daytonski sporazum, pak, ne znaci samo prestanak rata nego i izgradnja BiH s evropskim profilom pravne države kao jedinstva u raznovrsnosti politickog, nacionalnog, kulturnog i vjerskog uredenja.


____________________________________________


7. OSNOVANA "BOSNJACKA KULTURNA ZAJEDNICA" U NOVOM PAZARU

U Novom Pazaru osnovana Organizacija pod imenom „Bošnjacka Kulturna Zajednica“. Cilj organizacije je borba za ocuvanje i afirmaciju nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta Bošnjaka. Organizacija je registrovana kod nadležnog državnog organa.

Za predsjednika Organizacije izabran je prof. dr Mevlud Dudic a za zamenika predsjednika mr Nusret Nicevic. Za potpredsjednike izabrani su: Dr Rifat Redžovic, Hako Duljevic i Edin Salkovic.

Predsjednik izvršnog odbora je Samir ef. Tandir. Funkciju predsjednika skupštine Bošnjacke kulturne zajednice obavljace Dr Almir Pramenkovic, a funkciju potpredsjednika Sead Šacirovic.

Za generalnog sekretara imenovana je Dr Amela L. Zoranic.

Sjedištu Organizacije je ulici Rifata Burdževica bb – Gradski Trg, u Novom Pazaru.

BOŠNJACKA KULTURNA ZAJEDNICA

U Novom Pazaru, 23.1.2010. godine

**************************************************************************************

No comments: