Friday, November 9, 2007

NKRBiH - Specijalno izdanje posveceno "Sporazumu o specijalnim odnosima Republike Srpske

Subject :
Specijalno izdanje posveceno "Sporazumu o specijalnim odnosima Republike Srpske

Date :
Sat, 21 Jul 2001 19:04:00 -0400


7/21/2001.

"Online Glasnik Bosanskog kongresa"
Specijalno izdanje posveceno "Sporazumu o specijalnim odnosima Republike Srpske
i Jugoslavije"

1. Pogubna opasnost za Bosnu i Hercegovinu
(Prevod sa Engleskog reagovanja Prof. Boylea povodom Sporazuma o Specijalnim
odnosima Republike Srpske i FR
Jugoslavije)

2. Poziv na akciju za rusenje Sporazuma o specijalnim odnosima RS i FRJ

3. A Dire Threat to Bosnia and Herzegovina:
(Originalan Boyleov text na Engleskom o Sporazumu o Specijalnim odnosima RS FRJ)

4. Nagradna igra Bosanskog kongresa
_____________________________________________________________

1. Pogubna opasnost za Bosnu i Hercegovinu

Sporazum izmedju Republike Srpske i Jugoslavije o Specijalnim odnosima

Autor: Dr. Francisa Boyle,

Profesor Internacionalnog prava

Sada sam imao priliku da analiziram Sporazum o uspostavljanju Specijalnih veza
Izmedju Federalne Republike Yugoslavije i
Republike Srpske od 5. marta 2001. U ovom kratkom komentary necu u potpunosti
objasniti potpuni smisao i znacaj
sporazuma, ali poslije analiziranja sporazuma moje profesionalno misljenje je da
ce ovaj sporazum fatalno (smrtno) ugroziti
suverenitet, teritorijalni integritet i politicku nezavisnost Bosne i
Hercegovine, drzave clanice Ujedinjenih nacija.

Ustav Bosne i Hercegovine, tj. Anex 4. Opsteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni
i Herecegovini, tzv. Daytonski mirovni
sporazum od 14. Decembra 1995, Clan III, paragraf 2(a) kaze: "Entiteti ce imati
pravo da uspostave specijalne paralelne
odnose sa susjednim drzavama, tako da ce ti odnosi biti konsistentni sa
suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i
Hercegovine." Nazalost, sporazum od 5. marta ugrozava i suverenitet i
teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ako ovaj
Sporazum bude sproveden u djelo, on ce neizbjezno voditi do polticke,
ekonomske, drustvene i vojne absorbcije Republike
Srpske od strane Rederalne Republike Jugoslavije.

Posebno zelim da skrenem vasu paznju na Clan 2 iz Sprazuma od 5. marta koji
kaze: "Drzave ucesnice u sporazumu ce
posebno promovisati kooperaciju u slijedecim oblastima: ... odbrana... ." Prema
osnovnim principima internacionalnog zakona,
"odbrana" je sustinsko svojstvo suvereniteta bilo koje nezavisne drzave, kakva
je i Bosna i Hercegovina.
Odbrana je fundamentalna karakteristika drzavnog suvereniteta. Kooperacija na
"odbrani" izmedju Republike Srpske i
Federalne Republike Jugoslavije ce fatalno (smrtonosno) ugroziti suverenitet
Bosne i Hercegovine.

Zato sto Sporazum od 5. marta 2001. godine fatalno ugrozava suverenitet,
teritorijalni integritet i politicku nezavisnost Bosne i
Hercegovine, ovaj sporazum mora biti predat na razmatranje Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine kao sto se zahtijeva u Clanu
VI(3) Ustava Bosne i Hercegovine, koji se nalazi u Anexu 4 Daytonskog mirovnog
sporazuma i koji glasi:

3. Sudstvo: Ustavni sud ce stititi ovaj Ustav.

(a) Ustavni sud ce imati ekskluzivno pravo da presudi svaki spor
koji se pojavi pod ovim Ustavom izmedju entiteta,
ili izmedju Bosne i Hercegovine i bilo kojeg entiteta, ili izmedju institucija
Bosne i Hercegovine, ukljucujuci i
....
C) utvrdjivanje da li je odluka nekog entiteta da uspostavi spacijalne
paralelne odnose sa susjednom drzavom u skladu sa
Ustavom, ukljucujuci i odredbe koje se ticu suvereniteta i teritorijalnog
integriteta Bosne i Hercegovine.
....
Dok god Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne raspravlja o ovom Sporazumu od 5.
marta 2001, ja bih preporucio Vladi bosne i
Hercegovine da nema nista sa tim sporazumom. U suprotnom ce se steci utisak da i
sama Vlada Bosne i Hercegovine
uzurpira vlast Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i narusava Ustav BiH i
Dajtonski sporazum.

Francis A. Boyle
Law Building
504 East Pennsylvania Avenue
Champaign, Illinois 61820
Phone: 217-333-7954
Fax: 217-244-1478
fboyle@law.uiuc.edu
____________________________________________________________

2. Akcija protiv Sporazuma o specijalnim odnosima

Pozivamo narod Bosne i Hercegovine da sprijecimo provodjenje u djelo Sporazuma o
specijalnim odnosima Republike Srpske i Jugoslavije, jer se tim sporazumom
unistava suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Bosne i
Hercegovine.

Kada jedan Americki profesor prava upotrijebi tako snazne rijeci kojima opisuje
situaciju u kojoj se nasla Bosna i Hercegovina
poslije Sporazuma o spacijalnim odnosima Republike Srpske i Jugoslavije, onda je
situacija krajnje ozbiljna. Medjutim, znajmo da postoje pravne mogucnosti da
srusimo taj neustavan Sporazum. Profesionalac kakav je Prof Boyle ne bi doveo u
pitanje svoju strucnost i predlagao pravnu akciju koja nije utemeljena u zakonu
i koja ne bi imala dobre izglede na uspjeh.

Jedini problem su nasi izdajnici na vlasti koji su i ranije mogli pokrenuti spor
pred Ustavnim sudom i zaustaviti sporazum. Naime, i Belkic (Bosnjacki clan
Predsjednistva), i Lagumdjija (Predsjednik Vijeca Ministara), i Avdic
(Predsjednik Skupstine) itd su mogli pokrenuti postupak pred Ustavnim Sudom i
proglasiti sporazum neustavnim. Umjesto toga, Lagumfjija vara Bosnjake, kao sto
je to i Izetbegovic radio, tako sto bojkotuje svecanost
potpisivanja u Banja Luci , umjesto da ucini jedinu ispravnu stvar - pokrene
spor pred Ustavnim sudom BiH.

Primjetimo da je povoljna okolnost sto je Mesiceva vlada u Hrvatskoj proglasila
da odustaje od Specijalnih odnosa Hrvatske sa Federacijom. Time da specijalni
odnosi Republike Srpske postaju potpuno neustavni, cak i prema Daytonskom
Ustavu, jer se u tom Ustavu predvidjaju samo
"paralelni" specijalni sporazumi. Time je Mesic dao narodu Bosne i Hercegovine
mogucbnost da moze pravno zaustaviti Specijalne odnose Republike Srpsek i
Jugoslavije, tj. podjelu Bosne i Hercegovine. Sada je jasno zasto je Lagumdjija
bio onoliko ljut na Mesica koji je ukinuo specijalne odnose Hrvatske sa
Federacijom. Sjetimo se Lagumdjijine poruke Mesicu da se ne mijesa u unutrasnje
stvari BiH. Lagumdjiji nije smetalo sto se Tudjman mijesao u unutrasnje stvari
BiH kada je dogovoara specijalne odnose Hrvatske sa Federacijom, da bi podijelio
Bosnu i Hercegovinu. Tada su i Lagumdjija i Trnka bili zagovornici specijalnih
odnosa Hrvatske i Federacije. ("Slucajno" je agent KOS-a Trnka ponovo u glavnoj
ulozi. Upravo ga je troclano Predsjednistvo Daytonske BiH nasimenovalo za agenta
BiH na internacionalnom sudu u Haagu, umjesto kompromitovanog Sacirbegovica.)

Ono sto mi, narod Bosne i Hercegovine, mozemo sada uraditi je da ponovimo akciju
koju smo proveli protiv Izbornog zakona. Ovaj
put na meti naseg reagovanja i pritisaka su ne samo clanovi Vijeca ministara,
poslanici skupstina i svi ostali politicari, novinari i svi ostali intelektualci
i patrioti, nego i pravnici, i to kao izuzetno znacajni. Da biste znali ko je
odgovoran za pokretanje spora pred Ustavnim sudom pogledajmo sta pise u
Daytonskom Ustavu.

Prema Clanu VI/3. (a) Daytonskog Ustava BiH, Ustavni sud BiH moze da odlucuje o
paralelnim specijalnim vezama BiH entiteta sa susjednim drzavama, ako spor pred
Sudom pokrene, bar jedan clan Predsjednistva, ili Predsjedavajuci Vijeca
Ministara, ili predsjedavajuci ili
njegov zamjenik bilo kojeg doma parlamentarne skupstine BiH, ili jedna cetvrtina
clanova (tj. delgata) bilo kojeg doma
Parlamentarne skupstine, ili jedna cetvrtina clanova bilo kojeg doma
zakonodavnog organa jednog entiteta.

Dakle, Belkic, Lagumdjija i Avdic su direktno odgovorni za eventualni nestanak
Bosne i Hercegovine, gubitak suvereniteta i
ropstvo buducih generacija Bosnjaka, buduci da su imali nadleznost da pokrenu
spor pred Ustavnim sudom i sprijece
Specijalne odnose Republike Srpske i Jugoslavije.

Mi se nemojmo nadati da ce bilo ko od njih pokrenuti spor pred Ustavnim Sudom.
Nasa jedina nada je da ce, kao i u
slucaju Izbornog zakona, poslanicka baza smoci snage i organizovati se i naci
cetvrtinu hrabrih nepodmitljivih poslanika da se
suprotstave izdaji i podjeli domovine. Oni koji bi se organizovali u tom smislu
bili bi istinski heroji nasega naroda, i spasioci
Bosne i Hercegovine i slavljeni i od buducih generacija Bosanaca i Hercegovaca.

Stab Akcije

Dr.Muhamed Borogovac
Prof Vahid Sendijarevic
Mr. Kenan Saracevic
_______________________________________________________________________________-

3. A Dire Threat to Bosnia and Herzegovina:

RS/FRY Agreement of 5 March 2001

by

Francis A. Boyle

Professor of International Law

I have now had the opportunity to analyze the Agreement on the Establishment of
Special Relations between the Federal
Republic of Yugoslavia and Republika Srpska of 5 March 2001. Of course in this
brief comment, there is no way I can fully
explain the meaning and significance of this Agreement. But based upon my
analysis, I am of the professional opinion that this
Agreement will fatally compromise the sovereignty, the territorial integrity,
and the political independence of Bosnia and
Herzegovina, a Member State of the United Nations Organization.

The Constitution of Bosnia and Herzegovina is set forth in Annex 4 of the
General Framework Agreement for Peace in Bosnia
and Herzegovina, the so-called Dayton Peace Accords of 14 December 1995. Article
III, paragraph 2(a) thereof states: "The
Entities shall have the right to establish special parallel relationships with
neighboring states consistent with the sovereignty and
the territorial integrity of Bosnia and Herzegovina." Unfortunately, this
Agreement of 5 March 2001 threatens both the
sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina. If actually
implemented, this Agreement will inevitably lead to
the political, economic, social and military absorption of Republika Srpska by
the Federal Republic of Yugoslavia.

In particular, I wish to draw to your attention Article 2 of the 5 March 2001
Agreement: "The participating States
shall...promote in particular cooperation in the following areas:...defence..."
Under basic principles of international law and
practice, "defence" is a matter that concerns the very sovereignty of any
Independent Nation State such as Bosnia and
Herzegovina. Defense is a fundamental characteristic of State Sovereignty.
Cooperation on defense between Republika Srpska
and the Federal Republic of Yugoslavia will fatally compromise the State
Sovereignty of Bosnia and Herzegovina.

Because this 5 March 2001 Agreement will fatally compromise the sovereignty, the
territorial integrity, and the political
independence of Bosnia and Herzegovina, this Agreement must be submitted for
adjudication by the Constitutional Court of
Bosnia and Herzegovina as expressly provided for in Article VI(3) of the
Constitution of Bosnia and Herzegovina, which is set
forth in Annex 4 of the Dayton Peace Accords as follows:

3. Jurisdiction. The Constitutional Court shall uphold this
Constitution.

(a) The Constitutional Court shall have exclusive
jurisdiction to decide any dispute that arises under
this Constitution between the Entities or between Bosnia and
Herzegovina and an Entity or Entities,
or between institutions of Bosnia and Herzegovina, including
but not limited to:

C Whether an Entity's decision to establish a special parallel
relationship
with a neighboring state is consistent with this Constitution,
including
provisions concerning the sovereignty and territorial integrity of
Bosnia
and Herzegovina.
...
Unless and until the BiH Constitutional Court so adjudicates this 5 March 2001
Agreement, I would recommend against the Government of Bosnia and Herzegovina
having
anything to do with it. To do so would give the impression that the BiH
Government
has already consented to the 5 March 2001 Agreement without the approval of the
BiH
Constitutional Court. In other words, the BiH Government would be usurping the
powers of the BiH Constitutional Court in violation of the BiH Constitution and
in
violation of the Dayton Peace Accords.
______________________________________________________________

3. Nagradna igra Bosanskog kongresa

Pet prvih ucesnika sa ove liste koji nam posalju "Reply" da zele knjigu Prof
Boylea: Bosanski narod optuzuje: GENOCID.
(The Bosnian People Charge GENOCIDE) dobice knjigu besplatno.

Radi se o Americkom izdanju knjige Prof. Boylea koja govori o Tuzbi Bosne i
Hercegovine protiv Jugoslavije za genocid na Internacionalnom sudu Prevde u
Hagu. Tu Tuzbu je podigao Prof. Boyle, i pobijedio na dva prva rocista. Sve je
zaustavljeno kada je Izetbegovic otpustio Boylea i tuzbu predao u ruke Muhameda
Sacirbegovica, sa jednimjedinim ciljem, da Tuzba prvo padne u zaborav, a da
zatim bude povucena.

Primjetimo da je troclano BiH Predsjednistvo filmskom brzinom predalo Tuzbu u
ruke srpskom agentu Kasimu Trenki, odmah posto je Akademija Nauka BiH predlozila
da Prof Boyle zamijeni kompromitovanog Sacirbegovica.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bosnian Congress USA
http://www.BosanskiKongres.com
http://www.hdmagazine.com/bosnia

No comments: