Friday, November 9, 2007

Online Glasnik Bos kongresa - Istina o pljacki BiH

Subject :
Online Glasnik Bos kongresa - Istina o pljacki BiH

Date :
Sat, 19 Jan 2002 00:59:21 -0800

18. januar 2002

ONLINE GLASNIK BOSANSKOG KONGRESA

1. Ekonomska Antipolitika (Clanak preuzet iz Waltera)

2. Od antipatriotizma nije oboljela dijaspora, vec BH vlast! (Clanak preuzet iz
BH-Bladeta)

3. Pisma i odgovori
________________________________________________________________


1. UVOD U CLANAK IZ WALTERA "EKONOMSKA ANTIPOLITIKA"

Ovaj tekst je objavljen u Wlateru 09.Januara na cetiri strane. Ovdje je
podijeljen u dva dijela.

Ovo nije obican novinski text. Ovo je naucni rad kojim se baca potpuno
novo svjetlo na ekonomske aspekte Daytona. Ovo je jedini rad
iz ekonomskih nauka kojim se u potpunosti proniklo u sustinske
uzroke nevidjene pljacke naroda i drzave Bosne i Hercegovine.

Predlazem patriotima ove mailing liste da ovaj rad prevedemo
na Engleski i objavimo u nekom naucnom casopisu za biznis.
Tada bismo mogli krenuti u trazenje nekog advokata, koji je
expert za pitanja privatnog vlasnistva, koji bi dobrovoljno, radi
svoje promocije, pomogao da tuzimo one koji su odgovorni za
nevidjenu pljacku naroda Bosne i Hercegovine.

Veoma bi nas obradovalo ako bi se javili volonteri koji bi pomogli
bilo u profesionalnom prevodjenju na Engleski, bilo u trazenju
casopisa koji bi to objavio, bilo u trazenju advokata koji bi "pro bono"
tuzio pljackase Bosne i Hercegovione i njenih naroda. Dakle, molimo
da se prvo jave oni koji se veoma dobro sluze ekonomskom
terminologijom u Engleskom jeziku.

Predsjednistvo Bosanskog kongresa
-------------------------------------

1. EKONOMSKA ANTIPOLITIKA

ONO STO NIJE USPIO KARADZIC, USPJET CE LAGUMDZIJA I OHR

Sarajevo, 20. decembar, 2001

Autori: Musadik Borogovac i Sven Rustempasic

Sada, po prvi puta nakon nekoliko desetljeca, u privredi Bosne i Hercegovine
dominira komunisticki oblik vlasnistva - drzavno vlasnistvo. Namecu se
pitanja:

1. Koja je stvarna svrha podrzavljenja imovine poduzeca na nivou dvije
dejtonske drzave, Federacije BiH i Republike Srpske?

2. Zasto su prijeratna imovinska pravna lica, njihova imovina i potrazivanja
u drugoj dejtonskoj drzavi ("entitetu") nazvani proturjecnom kategorijom
"drustvena svojina" i po osnovu toga, nezakonito podrzavljena u dva
"entiteta"?

3. Zasto se ne primjenjuju internacionalni zakoni o neprikosnovenosti
svojine pravnih lica, po Europskoj konvenciji o zastiti privatne svojine i
svojine pravnih lica, Protokol 1, iz 1952. godine, kao glavna
imovinsko-pravna prepreka podjeli BiH?

Tvrdnje da su sadasnje ekonomske poteskoce "normalne i ocekivane teskoce
tranzicije iz socijalisticke centralno-planske privrede i drustvenog
vlasnistva u privatno vlasnistvo", predstavljaju bestidnu laz aktera
ukidanja i podjele drzave Bosne i Hercegovine.

Jos od pedesetih godina, te privrednih reformi i zakona o samoupravljanju iz
sezdesetih, a definitivno od Zakona o udruzenom radu iz ranih sedamdesetih,
Republika BiH nije bila komunisticka drzava po obliku vlasnistva. Umjesto
centralno-planske privrede i drzavnog vlasnistva, Republika BiH je imala
svojinsku samostalnost poduzeca - okvirno po principu korporativnog
vlasnistva, najrasirenijeg oblika vlasnistva u modernim zapadnim drzavama i
sirom svijeta. Dakle, poduzeca u BiH su vec desetljecima pravna lica
(Corporations). Oblik vlasti (drzavno-pravno uredzenje) jeste bio
jednopartijski, ali kriterij da li je neka drzava komunisticka ili
kapitalisticka uzima u obzir, prije svega, vlasnicke odnose. Po tom
kriteriju, Republika BiH je vec desetljecima sjediste mnogih bh.
korporacija, kao osnovnog oblika vlasnistva u suvremenom kapitalizmu.
Dodatno je RBiH tri godine prije svog internacionalnog priznanja (dakle, vec
1989) otklonila i zadnje neprilagodzenosti zapadnom sistemu tako sto je
uvela dionicku dimenziju u vlasnistvo. Osim ovog savremenog kapitalistickog
oblika vlasnistva, kad je rijec o obliku vlasti, paralelno, skoro dvije
godine prije priznanja, uvela je visestranacki oblik vlasti - pa je upravo
zbog zadovoljavanja ovih suvremeno-kapitalistickih oblika i vlasti i
vlasnistva RBiH i bila priznata od svih relevantnih internacionalnih
faktora kao moderna demokratska drzava (nalaz Badinterove komisije EU, na
osnovu koga slijede internacionalno priznanje, prijem u UN, te ostali
dokumenti i akti).

Jednostavnim knjigovodstvenim postupkom obracuna minulog rada, rezultata
rada i tadasnje vrijednosti poduzeca, oko 44% imovine poduzeca (korporacija)
bilo je obracunato u dionice (reforma Vlade Ante Markovica). Cinjenica da
je agresija na Republiku BiH prekinula uplate upisanih dionica ne moze
negirati cinjenicu o dominantnom dionickom, privatnom vlasnistvu u odnosu na
drzavno ("komunisticko"). Mali broj uplacenih dionica u odnosu na upisane u
ovom kontekstu definicije novog titulara imovine nije bitan. Bitan je samo
kao ratna odsteta, jer je ratom onemoguceno da titular, dionicar i poduzece,
kao dominantan pravni subjekt modernog kapitalizma, realizira svoja prava.

Navedeno potvrdzuje i cinjenica da je Republika BiH u aprilu 1992. godine
priznata od EU, SAD, stotinjak drzava, a u maju 1992. primljena i kao
punopravna clanica Organizacije Ujedinjenih Nacija - jer je zadovoljavala
osnovne uvjete da ima i oblike vlasti i oblike vlasnistva koji nisu
komunisticki, te da zadovoljava medjunarodno-pravne zahtjeve:

1. Zahtjev republika u bivsoj SFRJ za internacionalnim priznanjem bio je
pravno utemeljen, jer je Republika Srbija pogazila federalni ustav i dovela
do disolucije federacije. Dakle, nije se desila separacija RBiH od SFRJ,
nego je RBiH priznata nakon sto se dogodila legalna disolucija SFRJ. Naime,
SFRJ je od strane internacionalne komisije pravnika ocjenjena kao slozena
drzava (sto RBiH nikada nije bila prije Dejtona), sastavljena od sest
drzava.

2. Republika BiH je u casu priznanja imala vlastiti Ustav i drzavne organe
koji na danoj drzavnoj teritoriji propisuju te u praksi realiziraju
zaokruzenu predstavnicko-zakonodavnu, sudsku i izvrsnu vlast.

3. Republika BiH je bila drzava sa visestranackim (parlamentarnim)
uredjenjem u politickom zivotu, umjesto jednopartijskog sistema.

4. Republika BiH je bila drzava sa privatnim vlasnistvom ravnopravnim sa
drugim oblicima vlasnistva (Clan 10 Ustava RBiH). Takozvano "drustveno
vlasnistvo" (pojam koji sadrzi unutarnju proturjecnost) je ustvari privatno
vlasnistvo (korporativno), pravnih lica-poduzeca.

SDP I STRANCI KAO INKE I SPANCI

"Zakleti antikomunisti", kao i bivsi komunisti u danasnjoj SDP, vec godinama
koriste prevaru u cilju otklanjanja prepreka podijeli drzave BiH
(Republike BiH). Napali su neprikosnovenost privatnog
(dionicarsko-korporativnog) vlasnistva tako sto su jos tokom rata izvrsili
podrzavljenje poduzeca (korporacija). Partije ( prvo SDA pa SDP) su uzele
privatne firme (korporacije) i preko svojih partijskih komesara
uspostavile prinudne upravne odbore, u ranom komunizmo
poznate pod nazivom "sovjeti". Stoga danas BiH po prvi
puta ima drzavnu svojinu poduzeca -- kao nekad SSSR. Time je svojina
gradjana (zaposleni i njihov minuli rad) i pravnih lica (poduzeca) kroz
otpis i vanbilansnu evidenciju presla u odvojeno vlasnistvo dviju dejtonskih
drzava - Republike Srpske i Federacije BiH. Dijelovi poduzeca
(Energoinvest, Energopetrol, Sipad, UNIS, FAMOS, Feroelektro,.) ili pak
kompletna poduzeca koja su se nasla na teritoriji dejtonske Republike
Srpske, pripala su istoj. Posljedica, ali i cilj, ovog ustavnog stanja (a
ne necije "politicke volje", kako se to lazno saopstava javnosti) je ta da su
poslovne banke sa garancijama Republike BiH proglasene nesolventnim "zbog
nemogucnosti naplate predratnih potrazivanja u Republici Srpskoj". Ovo je
samo jedan od primjera kako na makroekonomskom nivou, slijedeci dejtonsku
ustavnu preambulu, drzava BiH mora sama sebe ukidati da bi legalno nastala
Republika Srpska.

Stoga sadasnja privatizacija certifikatima u Federaciji i vaucerima u RS
(umjesto dionicama na teritoriji cjelovite BiH) otpisuje vlasnicku osnovu
zadrzanu u jednom "entitetu". Tako je izgubljena vrijednost u certifikatu
mjera izgubljene vrijednosti u drugom "entitetu", odnosno mjera izgubljenih
prava pravnih i fizickih lica na cijeloj teritoriji BiH. Osim toga,
vaucerom u RS je destimuliran povratak velikog broja gradskog stanovnistva,
jer isti nema funkciju otkupa stana. Certifikat sa svoje strane ima
nominalnu vrijednost i funkciju otkupa stana, ali kao namjenski vrijednosni
papir, odnosno kvazi-vrijednosni papir, njegova osnovna funkcije bila je da
iskljuci i zamijeni dionice koje predstavljaju neotudjivo pravo vlasnistva
na prostoru cijele Republike BiH, a po osnovu potrazivanja i obaveza u
bilansima poduzeca na cijelom teritoriju BiH. Prema tome, postojeci zakon o
privatizaciji predstavlja jedan od najvaznijih zakona koji uklanja pravne
prepreke legaliziranju ukidanja drzave BiH i podijele na dvije drzave.

Na osnovu ustavne uloge i ovlastenja "sila pobjednica", u dejtonskoj BiH je
ponekad dovoljan i novinski clanak nekog ambasadora da se i preostale vizije
moguceg opstanka i ovih 24% teritorije BiH pretvore u prah i pepeo. Tako je
jednim novinskim clankom certifikatska privatizacija pretvorena u tendersku
prodaju svih poduzeca koja su "prijetila" da certifikatsku privatizaciju
prezive. Najjacih 86 poduzeca u Federaciji -- koja su "prijetila" da
prezive i agresiju i Dejton - su izdvojena za prodaju umjesto za
privatizaciju. Argumentacija je bila vise nego drska, i glasi: "Privredi
BiH potreban je svjez-gotov novac" i "bolje bilo kakva privatizacija, nego
nikakva". Prva teza je teska i fatalna prevara, jer se radi o poduzecima
kojima relativno nije potreban svjez novac - bar ne onoliko koliko je
potreban onim koja su ostavljena za certifikatsku prodaju. Postavlja se
pitanje, zasto prodaja nije ponudjena kao zadnji lijek za slaba, a ne jaka
poduzeca?

VLASNIK DOLAZI, KAPITAL ODLAZI

Osim navedenog, pretvaranjem privatizacije u prodaju se u Federaciju ne
donosi "svjez" kapital nego novi vlasnici. Ono novca sto dolazi - par
procenata od predratne vrijednosti poduzeca - ne dolazi poduzecu, nego
Kantonu. Dakle, ponovno drzavi - koja je sadasnji vlasnik (zakonit po
Dejtonu, ali nezakonit po konvencijama jacim od Dejtona) i koja se preko
upravnih odbora brine o interesima spasavanja Dejtona, a ne o interesima
poduzeca. Kanton ima obavezu da samo nekih 15% tako dobivenog novca ulozi u
razvoj privrede. Medzutim, istinu o ovom poduhvatu prodaje (a ne
privatizacije) 86 najboljih poduzeca, objasnjava nova inicijativa Agencije
za privatizaciju, po kojoj je BiH sada odjednom jedinstvena drzava - pa
stoga novac od prodaje u Federaciji treba investirati i u Republici Srpskoj.

Da bi neprikosnovenost privatne svojine kao prepreka podjeli RBiH bila
zaobidjena, uvodjene su cak i nove knjigovodstvene kategorije kojima je
imovina pravnih subjekata (poduzeca) prebacena u nulte grupe imovine
(upisani a neuplaceni kapital) Upravo taj dio dionica izbacen je ispred
bilanca (u kontnom planu) i time iz potrazivanja predratnih dionicara. Tako
je RS, vec i u udzbenicima Ekonomskog fakulteta, amnestirana od potrazivanja
po osnovu predratnih dionica i priznati su joj rezultati agresije i genocida
na stetu predratnih dionicara. Ostatak posla razduzenja ekonomske osnove RBiH
obavljen je uvodjenjem pasivnih podbilansa, koji sluze da se provodi otpis
predratnih
potrazivanja bh. firmi na teritoriji Rrepublike srpske.

Neprikosnovenost vlasnistva negirana je i prihvacanjem samo uplacenog
kapitala dionicara prije agresije, a ne i cjelokupnog upisanog kapitala kao
mjere vrijednosti dionica. Iako su obje stavke bile kategorije imovine
poduzeca, time je 44% neprikosnovene privatne svojine (po titularu) svedeno
na nekoliko procenata samo uplacene svojine. Tako je posredno priznata
agresija i kao metoda "trzisnog" vrednovanja imovine gradjana, umjesto
insistiranja na potrazivanjima prema agresoru. Upravo tako je postala moguca
dejtonska podjela vlasnistva na dva "entiteta". Ova nezakonitost je
"ozakonjena" izmisljanjem tzv. nulte kategorije u kontnom planu poduzeca
"00" - upisani, a neuplaceni, kapital, koja je, suprotno internacionalnim
racunovodstvenim kodeksima i standardima, izbacena iz kategorije imovine
poduzeca.

Najveci udarac imovini (portfoliju) drzave, Republike BiH, ucinili su upravo
domaci, bosnjacki protagonisti podjele BiH, tako sto su iskoristili ratno
stanje da za potrebe dogovorene podjele BiH obave stopostotnu komunisticku
nacionalizaciju poduzeca, da bi nakon Dejtona, umjesto vracanja prava
titularu - poduzecu - ucestvovali u privatizaciji imovine u jednom od dva
"entiteta" (drzave). Poznato je da su poduzeca kao titulari vlasnistva
uobicajen oblik vlasnistva u modernom kapitalizmu. Dakle, "zakleti
bosnjacki neprijatelji komunizma i veliki musliman" Alija Izetbegovic su jos
1994. godine izvrsili nacionalizaciju ekonomije i pola iste poklonili
Republici Srpskoj u Dejtonu. Da je to i bio stvarni cilj nacionalizacije,
dokazuje i dejtonska definicija "entiteta" kao nosioca poreske i budzetske
funkcije i konzekventno cjelokupne ekonomske funkcije. Oni nisu trazili da
mirovni sporazum ima za logicnu posljedicu povrat vlasnistva pravnim
subjektima (korporacijama), sto je bila obaveza UN-a po Konvenciji o zastiti
privatne svojine i svojine pravnih lica iz 1952. godine. Nisu se pozvali ni
na pravne osnove koje im stoje na raspolaganju iz ove Konvencije, a koja
nacionalizacije smatra strogo nelegitimnim, osim izuzetnih, sprovedenih na
limitirani vremenski period u ime opceg interesa (relevantno: obrana
drzave). Izvanredna nacionalizacija podrazumijeva vracanje imovine vlasniku
cim prestanu razlozi nacionalizacije (relevantno: nastupi mir). Ova
nacionalizacija, pa podjela na dvije drzavne ("entitetske") imovine, te
konacno privatizacija neceg sto je kao korporativna svojina i svojina
dionicara vec bilo privatno i privatizirano prije agresije, je obmana koja i
danas uspijeva na osnovu zaglusujuce propagande koja vara javnost da je
privatna svojina drzavna svojina - ergo, njihova. Zarad dejtonske podjele
BiH i imovine njenih gradjana, "komesari" instalirani u upravne odbore
poduzeca su odlucili da ih sami sebi prodaju, ili strancima, za desetinu
knjigovodstvene vrijednosti (umanjeno za vrijednost koja bi se inace sudski
kroz reparacije potrazivala od agresora). Za potrebe navodne privatizacije,
iskoristeni su i rat i rezultati rata, kao i "legalizacija" rezultata
agresije i genocida u Dejtonu. Posebno je iskoristena neupucenost gradjana
u pitanja vlasnistva - sto je osiguralo da se kao privatizacija predstavi de
facto prodaja poduzeca i odlazak novca od prodaje u Kantone - dakle, opet u
drzavu, a ne u poduzece.

Poduzeca koja nemaju snage za opstanak ostaju u tzv. certifikatskoj
privatizaciji, dok 86 najboljih bh. firmi u privatizaciji (firmi koje nisu
mogle biti unistene ni ratom) odlaze na tzv. tendersku privatizaciju. Radi
se uglavnom o infrastrukturnim granama pa cak i hidro-energiji, PTT-u TV,
putevima, sumama, zeljeznicama, vodi i vazduhu. Radi se o prodaji strancima , a
ne
pivatizaciji (domacim subjektima) jer je u pitanju mogucnost dvotrecinskog
otkupa gotovim novcem. Gotovinu imaju uglavnom stranci. Konzekventno,
dvotrecinsko vlasnistvo je u njihovim rukama. Posto dvotrecinsko vlasnistvo
podrazumijeva pravo smanjenja kapitala -- tj. dalje prodaje kao i odlazak
titulara iz zemlje - za ovih 86 najboljih bh. firmi smisljena je varijanta
prodaje pod nazivom "tenderska privatizacija".

____________________________________________________________

1. "OD ANTIPATRIOTIZMA NIJE OBOLJELA DIJASPORA, VEC BH. VLAST !"

Interview FATMIRA ALISPAHICA, BH_Bladetu, iz Danske.:

BH-bladet: Gospodine Alispahicu! Dobro dosli u mjesecnik bh. dijaspore u
Danskoj!

BH-bladet: Kao sto Vam je poznato, sve cesce se na raznim skupstinskim
nivoima Dejtonske BiH usvajaju zakoni kojima se samoukidaju nadleznosti
drzave Bosne i Hercegovine, a istovremeno se jacaju nadleznosti Republike
Srpske i Federacije BiH (pri tome mislim na nedavno usvojene zakone kao
sto su: Izborni zakon, Zakon o ukidanju BHT, zakone o drzavljanstvima, o
obavjestajnim/sigurnosnim sluzbama i sl.). To mi udijaspori, naprimjer,
vidimo kao proces odumiranja drzavnosti Bosne i Hercegovine. Kako Vi
objasnjavate ocigledni entuzijazam kojim aktuelne
bh. vlasti ucestvuju u tom procesu i kako ga zaustaviti?

ALISPAHIC: Koliko god nam to bilo bolno priznati, mi se moramo navikavati
na cinjenicu da agresija za uništenje BiH nije okoncana. Ona se i danas
vodi sa jednakim intenzitetom, ali bez tragicnih smrtnih posljedica.
Iako, za snagu jednog naroda je svejedno da li mu ubili ili u nedodiju
preselili covjeka. Zapravo, bilo je iluzorno povjerovati da ce
medunarodna zajednica, koja je tri i po godine mirno posmatrala agresiju
na BiH, nakon Dejtona promijeniti politiku. Dejton je samo mirnodopski
okvir, a konacni cilj je podjela BiH po dogovoru iz Karadordeva. Ne
pitamo se kako je bilo moguce još u martu 1994., kada je potpisan
Vašingtonski sporazum, znati da ce BiH biti podijeljena po procentu
51:49. U BiH se ratovalo i ginulo još godinu i po nakon prihvacanja ovih
procenata. Konacno trebamo prestati vjerovati slatkorjecivim obecanjima,
vec trebamo uvidjeti realnosti. Realnost je, dakle, da je nakon Dejtona u
prekookeanske zemlje preseljeno nekoliko stotina hiljada Bošnjaka. To su
ljudi koji se nisu mogli vratiti na svoje, ili ljudi kojima je
dozlogrdila ova socijalna i ekonomska patnja, koja je, zacudo, izraženija
na 24 odsto, nego na onih 76 odsto bh. teritorije. Trecina Bošnjaka je
ubijena, trecina ce biti preseljena, a trecina ekonomski i politicki
minorizirana. Pred ocima nam se javno dogadaju zakoni kojima se uništava
BiH, ali niko ne reagira. Kad se izgubi kriticna masa Bošnjaka, kao
politickog faktora, tada ce doci do verifikacije sporazuma iz
Karadordeva.

BH-bladet: Poznato je da je narod koji nema svoju drzavu osudjen da zivi
u ropstvu (makar i "suvremenom", ali ropstvu !), izlozen je raznim
pritiscima da se raseljava ili asimilira u "ove" ili "one" narode, dok
konacno ne nestane sa politicke scene. S tim u vezi evo i nekoliko
(pod)pitanja: Da li je medju Bosnjacima koji su preostali u BiH sazrjela
svijest da ce biti spasen jedino ako odbrani svoju drzavu? Koliko stete
je u tom smislu nanijela svojevremena Izetbegoviceva izjava: "U dilemi da
spasavam Narod ili Drzavu, odlucio sam se da spasavam Narod!" Sudeci
prema diskusijama na BOSNJACKOM DIJALOGU, kazite nam da li je mnogo
Bosnjaka prihvatilo tu "mudrost"?

ALISPAHIC: Izetbegoviceva politika je generalno nanijela nepopravljive
štete bošnjackom narodu. Ta politika je imala historijsku šansu da ojaca
bošnjacki narod iznutra, da poveca kriticnu masu patriotskih svjesnih
Bošnjaka, koji bi se borili za ciljeve starije od svake vlasti.
Izetbegovic je u startu pao na ispitu iz patriotizma, jer je bošnjacki
nacionalni interes tumacio separatisticki, kao jednonacionalni, a ne kao
multinacionalni cilj. Za državu BiH moguce je boriti se samo putem
muletinacionalne opcije. Izetbegovic ne samo da je pocinio tu grešku, vec
je u vrijeme kad mu se vlast cinila vjecnom, cak i dijelio Bošnjake na
podobne i nepodobne. U tome je nemilice zloupotrebljavao Islam, kao da je
rijec o centralnom komitetu, a ne o vjeri.
Generalno, Izetbegovic se ponašao onako kako bi to Zeljeli Miloševic i
Tudman. Ta politika je do te mjere raspametila Bošnjake u najširim
slojevima, da se uopce ne moze govoriti o nekoj nacionalnoj strategiji,
koja bi obavezivala potrebnu masu Bošnjaka. Dogodilo se da u toj pometnji
Bošnjaci glasaju za SDP-Alijansu, za koju se odmah moglo znati da ce biti
servilna marioneta medunarodene zajednice i da ce raditi protiv Bošnjaka
i BiH. Promjene su se dogodile, ali samo na teritoriji gdje su Bošnjaci
vecina, dok je 76 odsto bh. teritorije još cvršce stavljeno pod šapu
velikosrpskog i velikohrvatskog projekta. Jer, da je SDP-Alijansa
patriotska i demokratska snaga, oni ne bi pristali da ucestvuju u
ociglednoj OSCE-ovoj režiji izbora za potrebe srpskih i hrvatskih
ekstremista. Oni su pristali da za frtalj Bosne prodaju BiH. Naspram
ovako stravicnih dimenzija politickog dokusurivanja BiH, ne postoji skoro
nikakav organiziran otpor. Njihov strah od zazivljavanja Bošnjackog
dijaloga bio je upravo u tome što bi se narodu vrlo lako mogla objasniti
serija obmana.


BH-bladet: U svojoj kolumni "Hronika hamburgera", sto se objavljuje u
"Ljiljanu", jednom prilikom ste pisali o "avlijskoj svijesti Bosnjaka",
da mi "definitivno nismo normalni..." Hocete li, opet u najkracem,
elaborirati neke teze iz recenog komentara, odnosno o bosnjackoj
odgovornosti za stanje u kojem se nalaze Drzava i Narod?

ALISPAHIC: Naši ljudi nikako da razumiju da njihova individualna
stabilnost i sreca ovise od kolektivne stabilnosti i srece. Naši ljudi
misle da je ulaganje u kolektivne interese jalov posao, i da vrijedi
gledati samo svoja posla. To je pogrešno. I pogubno. Nijedna nacija nije
stasala i opstala na takvom ponašanju. Kod nas se ova suicidna doktrina
cak pretace u neke razvratne i psihopatološke oblike. Urbani Bošnjaci,
recimo, na Srebrenicane gledaju kao na “rodake sa sela”, stide ih se, jer
im kvare iluziju da su ono što nisu. Zamislite kad bi se Jevreji stidjeli
holokausta? Jevreji su holokaust pretvorili u svoj politicki i kulturni
kapital. Mi, umjesto da ucinimo isto, mi bjezimo od istine, kao da smo mi
krivi što smo pobijeni, a ne zlocinci koji su nas ubijali. To
kompleksaško i mazohisticko razmišljanje ima svoju primjenu i u aktuelnoj
stvarnosti, jer Bošnjake uglavnom ne zanima kada se dogodi cetnicenje u
Banjoj Luci ili Trebinju, ili ustašenje u Stocu. Najmanje što bi jedan
narod morao uciniti u takvim situacijama je da organizira masovne
proteste pred zgradom OHR-a u Sarajevu. Mi se ponašamo kao da se naša
nesreca dogada drugima. To dokazuje koliko smo izranjavani, nemocni i
bolesni. Trebamo se lijeciti.

BH-bladet: U nekoliko svojih komentara, pogotovo u posljednje vrijeme (u
"Ljiljanu") pisete i o specijalnom medijskom ratu protiv Bosnjaka, i to u
kontekstu dogadjaja od i nakon 11. septembra 2001. godine. Svijet je
takav kakav jeste, kako onaj mocni, tako i nase okruzenje i ne mozemo ih
mijenjati. Ali, zato mozemo promijeniti sebe. Imajuci to u vidu, imamo li
uopce sanse da odolijevamo takvoj harangi protiv nas? Kako parirati?

ALISPAHIC: Istinom, istinom i samo istinom! Ako je u BiH i bilo
mudzahedina, onda treba reci da je to rezultat politike medunarodne
zajednice. Da je Svijet izvršio vojnu intervenciju odmah nakon pocetka
genocidne agresije na BiH, da nam je ukinuo embargo na oruzje – nijednom
mudzahedinu ne bi naumpalo da dode u BiH. Osim toga, poznato je da su
mudzahedini dolazili preko Zagreba. Dakle, njihovo prisustvo je rezultat
Zapada, a ne naše volje da odbranimo multietnicku BiH. Optuzivanje
Bošnjaka za terorizam je najmonstruoznija konstrukcija koja se mogla
dogoditi. Pa mi smo i dan danas zrtve terorizma! Ali okupirani medijski
sistem o tome uporno šuti. Za nepune dvije godine zabiljezeno je 600
teroristickih napada na bošnjacke povratnike!!! Ove svirepe optuzbe imaju
za cilj da aboliraju istinske teroriste, da rehabilitiraju srpske i
hrvatske naciste, kako bi se Bošnjaci našli u još obespravljenijoj
poziciji. Jasno je i sa kojim ciljem.

BH-bladet: Nekoliko generala Armije R BiH je u haaskim celijama. Koliko
je njihovom izrucivanju kumovala aktuelna bh. vlast i kako komentirate
stupidnu nezainteresiranost bosnjacke javnosti za sudbine onih koji su
branili njih i Domovinu? Moze li se i ta javna sutnja Bosnjaka naspram
pljuvanja po nasem dostojanstvu (u krajnjoj liniji) tumaciti u kontekstu
avlijskog mentaliteta naseg naroda?

ALISPAHIC: Objašnjenje smo vec djelomicno dali. No, treba reci da nikada
u historiji oficiri nijedne vojne sile zemlje koja je napadnuta, koja se
borila protiv agresije, nisu izvedeni pred sud. Zamislite da su u
Nurnbergu pored njemackih odgovarali i sovjetski, britanski i americki
generali? Osim toga, Svijet je odgovoran za eventualne zlocinacke
incidente koje su mozda pocinili pripadnici Armije RBiH! Zašto? Pa da nam
je dato pravo na odbranu, sigurno je da se u nekim ljudima ne bi pojavila
tolika kolicina ocaja i bespomocnosti. Pazite sad, Svijet nas proziva
zašto se neki pojedinci nisu pridrzavali zenevskih konvencija, a taj isti
Svijet se u slucaju BiH nije pridrzavao ni jedne jedine povelje,
konvencije ili rezolucije. Mi smo imali neotudivo pravo na odbranu, a
Svijet nam je drzao svezane ruke da bi nas lakše ubijali. Osim toga,
srpski i hrvatski projekti su u osnovi bili genocidni i zlocinacki, a
naša je nakana bila da odbranimo gole zivote. Jer da je Armija RBiH
zlocinacka, pa valjda ni u Tuzli, ni u Sarajevu, ni u Zenici više ne bi
bilo ni Srba ni Hrvata. Kao što nema Bošnjaka u Bijeljini, ili u
Capljini. Cilj je da se podijeli krivica za rat u BiH, kako bi se
podijelila BiH. Upravo sada SDP-Alijansa radi na zamrzavanju Tužbe BiH
protiv SRJ, od koje ovisi državno-pravni kontinuitet BiH. Ako se umrtvi
ili obustavi ta Tužba, mi smo izgubili državu. Da se to ne bi dogodilo,
moramo razumjeti da je SDP-Alijansa jedna zlocinacka, kvislinška i
antibosanska vlast, protiv koje se treba boriti svim dostupnim
demokratskim sredstvima.

BH-bladet: Nazad ne mozemo, moramo gledati naprijed. Koliko ovakvo
prezivljavanje (citaj: trpnja) Bosne moze jos potrajati, tesko je reci,
ali je realno stanje takvo da drzava ide u pravcu svog odumiranja. Ipak,
ima li Bosna i Hercegovina sansi da prezivi klinicku smrt? Naime, vidite
li na nasoj politickoj sceni osobu ili politicku snagu koja se hoce i
moze boriti za zaustavljanje procesa daljnje dezintegracije zemlje (ako
se ima jos sta dezintegrirati), odnosno za zapocinjanje procesa njene
konacne reintegracije, a sto neminovno podrazumjeva ukidanje genocidne
tvorevine - "republike srpske" i Federacije BiH, te reviziju Dejtonskog
sporazuma?

ALISPAHIC: Naš je narod kroz stoljeca inferiornosti genetski naucio da o
njemu odlucuju drugi i da on sam tu ne moze išta promijeniti. Tek kad
razumijemo da smo mi ta Bosna i Hercegovina, i da Bosna i Hercegovina
nije nešto što nema veze s nama individualno, tek cemo tad biti kadri da
mijenjamo stvari. Svaki Srbin zna da je on Srbija, i svaki Amerikanac da
je on Amerika. Nemamo mi šta cekati nekog da se pojavi i riješi naše
probleme. Svaki dan treba otpoceti mišlju – šta mogu uciniti za svoj
narod i za svoju zemlju. Patriotizam je i kad se spremi pogaca i odnese u
Narodnu kuhinju, kad se baklava odnese u sirotište, i kad se agitira
protiv narkomanije i nasilja, i kad se prate vijesti, i kad se razgovara
o pitanjima o kojima smo i mi ovdje razgovarali... Ponavljam, moramo
mijenjati sebe, da bismo mijenjali svoj usud, da bismo bilo gospodari
svoje sudbine. To niko drugi osim nas pojedinacno ne moze uciniti.

RAZGOVOR VODIO: Bedrudin GUSIC
___________________________________________________________

BH-Bladet je novina koju izlazi na Danskom i Bosanskom jeziku
zahvaljujuci pozrtvovanosti bosanskohercegovackih patriota u Danskoj.
Buduci da je to patriotski, a ne komercijalni poduhvat, Bosanski kongres
vam srdacno preorucuje tu novinu. Ako ste zainteresovani da se
pretplatite javite se na slijedecu adresu, telefon ili email.

B&H BLADET
Vendsysselvej 7, kld
4800 Nykobing F
DENMARK - Europe

Tel/fax **45/54 85 2028

E-mail: blad_bh@post11.tele.dk

List izlazi mjesecno. Polugodisnja pretplata kosta 125 DKr, godisnja 250DKr.
__________________________________________________________

3. PISMA

Adresa Waltera

Dragoj redakciji Bosanskog Kongresa,
prije svega zelim uspjesnu Novu 2002 i da nastavite sa uspjesnim radom kao
do sada.
Zelim da iskoristim ovu priliku da Vam se zahvalim na dosadasnjim postama i
da Vas zamolim ako je moguce da nam posaljete adresu Waltera na koji se
cesto pozivate ili informaciju kako je moguce doci do tih novina.
Inace mi zivimo u Melburnu i puno nam znaci saradnja s Vama.

Almedin i Amela Salcin

Probajte na slijedecim adresama saznati kako se mozete
pretplatiti na casopis "Walter"
valter@bosnia.ba
valter@realpolitik.net
______________________________________________________

Trba pisati "Republika srpska", da joj i mi ne bi darivali drzavnost

Dragi prijatelji, s paznjom, postovanjem, razumijevanjem, ali i suglasnoscu
sa svim stavovima sto jesu, a tako se, smatram i duboko vjerujem - mora, za
nasu jedinu i jedino jedinstvenu dragu Bosnu, pratim ono sto mi pristize na
mail od Bosanskog kongresa, uvijek sam spreman da se autorski, ali i kako
god zelite oglasim, ali molim da u pismena (to su dokumenti i za buducnost,
zar ne?) prestanete uvrstavati tekstove kakav je ovaj naznacen kao "Pismo iz
Sarajeva". S osnovnim porukama se i slazem, samo hocu upozoriti da je Bosna
i intelektualna kategorija. Po sebi, po svojim ljudima. Profanizaciji ciste
i cestite ideje steti psovacki jezik. Uvreda umanjuje istinu, odnosno
sustinu poruke, a onda skrece paznju od sustine! Dakle, ovo niposto ne pisem
zlonamjerno - upravo suprotno! Bit cu najsretniji, a volio bih i docekati
taj dan, kad Republike srpske (uvijek drugu rijec iz imena te tvorevine
pisem malim slovom - to je pridjev, a pisanje s tvorbom pridjevske imenice,
dakle velikim slovom, daje joj ono sto oni i zele - drzavnost. Poslusali su
me i Slovenci. U mariborskom dnevniku "Vecer" nikada necete vidjeti drukcije
napisano!) nece biti.
Pozdravljam vas s "Smrt Daytonu, sloboda Bosni!" kako napisa moj prijatelj
FAtko Alispahic. I dodajem: Kraj Republici srpskoj! Ljude joj ne diram, s
nadom da ce oni sto su zlotvori kako-tako, kad-tad i odgovarati.

Milan Pekic, pekaduna@bih.net.ba

ps. Sad mi pade na pamet, kad vam se vec obracam, da vam skrenem paznju na
SITE www.vladars.net. Prvo, mislim da u ga dobro napravili i sramno je
koliko je nas drzavno-federalni "tanak"! Pa nije li internet i izvrstan
nacin propagande. No, drugo je vaznije. U tekstu "Demografija" na toj
stranici Republika srpska, odnosno njena Vlada (jer stoji iza SITE-a)
izravno priznaje genocidne akte minulog rata. Obratite paznju na tekst ispod
prepisane tabele o popisima stanovnistva u bivsoj Jugoslaviji i rezultate
navodno izvrsenog popisa stanovnistva, 1996. godine na podrucju Republike
srpske.(Interesantna je tvrdnja da je izvrsen, pitanje je po kojim odredbama
i kriterijama, pa i zakonu, s obzirom da su popisi stanovnistva medjunarodna
obveza na osnovu postojecih medjunarodnih konvencija kojima je odredjeno,
izmedju ostalog, kad se i kako obavljaju, pitanje je i ko je, kako i od koga
popisivan - ali to je druga prica). Sami su napisali da je prisilna
migracija proizvela od Karadzica zeljeni rezultat! Genocid.

Jos jednom srdacan pozdrav, Milan Pekic
-------------------------

Postovani gosp Pekicu,

najljepsa hvala na veoma znacajnim savjetima, pogotovo onome o
pravilnom pisanju "Republike srpske" i napomenama o popisu stanovnistva.
U pravu ste i da nam ne treba psovacki jezik, pogotovo kada
imamo argumente na nasoj strani. Medjutim, ponekad covjek
ne moze da ostane hladan kada vidi na djelu izdajnike koji cine
neprocjenjivu stetu, ne samo nama, nego i svim buducim
generacijama Bosanaca i Hercegovaca.

Osim toga, kada je izdaja u pitanju, onda covjek mora pokazati da
je ljut na izdajnika. Na moze se izdajnika ljubazno oslovljavati, jer
onda ispada da je izdaja dozvoljena politicka opcija, "pravo na
drukcije misljenje". Medjutim, izdaja ne spada u "pravo na drukcije
misljenje", nego se u svim demokratskim drzavama svijeta smatra
teskim krivicnim djelom. Dakle, nema nista lose u tome sto ponekad
pokazemo izdajnicima da ih preziremo. Slazem se da pri tome treba
naci pravu mjeru zestine reakcije.

Pozdrav. Muhamed Borogovac
______________________________________________________

MI MORAMO SVIJETU OBJASNITI DA JE RS
TERORISTICKI ENTITET

Pozdrav

Gledam ovaj americki "rat protiv terora" i mislim da bi patriotske bosanske
organizacije kao sto je Bosanski kongres trebale iskoristiti da prikazu
takozvanu rs
kao teroristicki entitet stvoren genocidom i terorom. Trebalo bi pisati
U.S. kongresu i politicarima
drugih zemalja (U.K., Njemacka etc) i opisati o situaciji u kojoj je tzv. rs
nastala - to jeste
genocidom koji jos uvijek traje. Trebalo bi opisati kako oni jos uvijek
terorisu one koje se zele vratiti,
a siguran sam sa se mogu i dori dokazi za to poslati (na primjer
kamenovanje ljudi u Banjoj luci ili cetnicki
kampovi gdje se jos uvijek cetnici vojno obucavaju). mozda bi i prof. Boyle
mogao pomoci u pisanju takvih
molbi sa se nesto preduzme oko stanja u RBiH kad vec nasi politicari nece
nista da urade.
siguran sam da ste vi u bih kongresu dobivali ovakve ideje vec ili da je
neko vec ovako nesto
napisao prije mene, ali mislim da je vazno stalno pisati stranim
politicarima o stanju u RBiH iako to rijetko kad pali
(ako uopste). Mozda bi trebalo poslati i "otvorena" pisma amrickim novinama
(sto vise to bolje) opisujuci situaciju u kojoj je RBiH unistena
nezakonito kroz genocid i terorizam.......
Vazno bi bilo dokazat da tzv. rs jos uvijek terorise nesrpske gradjane.

Patriota RBiH.
---------------------
KOME POKAZATI DOKAZ ZLOCINA?

Nisam siguran kome bih ovo poslao - mozda vi znate o nekome ko skuplja
dokaze o ratnim zlocinima pocinjenim u bivsoj Jugi.
Nedavno sam bio na jednom bosanskom chatu gdje je neko postavio jedan link
koji vodi do jednog kratkog videa u kome se navodno nalazi snimka ubijanja
Bosnjaka. Ljudi u tom chat networku su komentirali kako je to snimka u
kojoj Srbi kolju nekog. Snimka je kratka ali NIJE LAKA ZA GLEDANJE.
Nisam je mogao gledati vise od
jednom, a ni tada nisam pazljivo gleado jer mi se zgadilo.
Nisam siguran gdje se tu dogadja, jeli to bilo u Bosni ili Kosovu ili jesu
li cetnici ili ustase za to krivi... snimak ze nalazi ne jednom Jugoslovenskom
serveru.
Prema komentarima ljudi na tom bosanskom chatu najvjerovatnije se radi
o snimci u kojoj Srbi ubijaju Bosnjaka. Mozda vi znate kome da uputite ovaj
video ako se dokaze vazan.

Samo jos jednom da kazem da ga nioje lako gledat, barem za mene.

Ovo je link (nisam siguran jeli video jos uvijek tu ili koliko ce tu
ostati)

http://www.jobs.co.yu/video/cut.mpeg
-----------------------------------

Postovani gospodine,

neka to bude vas patriotiski projekat da pronadjete nadlezno mjesto
sa kojeg ce biti pokrenuta iztraga zbog pocinjenog zlocina. Bosanski
kongres je potpuno nemocan da bilo sta ucini, ako se sve svede na
nekolicinu entuzijasta. Mi cemo postati uticajan faktor onda kada
svako sa ove liste shvati da je njegovo pravo i duznost da ucestvuje
u patriotskim poduhvatima, i da ih i sam organizuje i aprovodi u djelo.

_____________________________________________________

Prvo se moramo rijesiti unutrasnjih dusmana

Sve mi je jasno ali mi nije jasno,kako jedan Bosnjak moze da cini zlo svom
narodu? Kao prvo mi bosnjaci moramo da shvatimo da ti ljudi, lideri znaci
oni u vrhu koji vode narod i drzavu u propast, kako da ih mi podrzimo u tom
svemu sto je najgore kada ljudi sa strane vide sta rade od svoga naroda, kako
da ih neko sa strane podrzi? Ljudi koji su se rodili u BiH vole tu drzavu i
punim srcem kada te neko pita odakle si kazes da si iz BiH. Znaci bez obzira
sto si ti drzavljanin neke druge drzave niko nekaze ja sam Amerikanac ili
neki drugi nego kaze ipak da je bosnjak sto znci da me svi imamo ljubav
prema nasoj domovini i treba da ucinimo sve sto je u nasoj moci da to
prelijepu drzavu sacuvamo. Moramo znati da imamo toliko dusmana koji zele da
BiH nestane u potpunosti, ali medjutim da BiH ima svoje patriote koji ce se
boriti da to dusmani ne ostvare. Medjutim, prvo moramo unutrasnjih dusmana
da se rijesimo, oni s vana nemaju toliki efekat bez onih unutrasljih.
Zahvaljujem
se ljudima Bosanskog kongresa koji su uporni u svom nastojanju da sire
istinu i da informisu ljude sta se radi, jer nasi ljudi, pogovtovo u
inostranstvu ne znaju sta se radi. Presretan sam kada dobijem vas E-mail...
toliko za ovaj put, najveca hvala

Selam i sretna nova godina svim patriotama BiH
_____________________________________________________

Kako krenuti u akciju spasavanja Republike BiH?

Pozdrav,

Zahvaljujem se na Online Glasniku Bosanskog Kongresa, koji ste mi uputili
nedavno. Tamo sam pronasao tekst gospodina Franje, sa jednom recenicom koja
me navela na razmisljanje. Radi se ovoj recenici:

----------------------------------------------------
Volio bih kada biste svoju strategiju okrenuli prema
konstruktivnim idejama a prestali mahati "zastavom
ugrozenosti".
----------------------------------------------------

Mada se ne bih u potpunosti slozio da BK mase zastavom ugrozenosti, vec
radije da prenosi dogadjaje i daje komentare na dogadjaje, koji jesu
nazalost atak na Bosnjake i Bosance, ali bih podrzao njegov stav da bi se
Bosnjaci/Bosanci u dijaspori morali pro-aktivno okrenuti konstruktivnim
idejama koje mogu nesto promjeniti.

Prateci situaciju u domovini svakim danom se sve vise potvrdjuje da plan o
unistenju RBiH nije bio samo plan Milosevicva i Tudjamana vec se radi o
dugorocnoj strategiji MZ. Milosevic, Tudjman, Alija, Lagumdjija i ostali su
samo njihovi piuni koji su pristali da odrade taj prljavi posao. Da nije
tako nebi tokom rata postojao embargo na oruzje uveden drzavi RBiH
napadnutoj sa dvije strane i nebi MZ cetiri godino mirno gledala kako se
nevidjeni genocid planetarnih razmjera odvija pred njihovim ocima. Da nije
tako nikada se nebi ukinuo legalni i legitimni Ustav RBiH, a MZ bi nasla
rjesenje za "suprotstavljene strane" u okviru medjunarodnog prava i Ustava
Republike BiH. Da nije tako MZ bi vec privela pravdi ratne zlocince ili bi
pravdu "dovela" do njih, kako to radi i sa drugim zlocincima u svijetu,
protjerani bi se vec vratili kucama, nebi se ucvrscivao drzavni polozaj
tvorevine RS nastale genocidom i ne bi se ta ista tvorevina finansijski
pomagala zajedno sa teroristickom organizacijom SDS, koja tamo de facto i de
jure ima vlast. Da nije tako nebi se uvodio izborni zakon, koji i formalno
dijeli BiH na dvije skoro nezavisne drzave, nebi se ukidala drzavna
televizija, nebi se (sada otvoreno) radilo na ukidanju Tuzbe RBiH za genocid
i nebi se ukidao bosanski jezik na FTV, gdje hrvatski jezik uveliko
dominira. Svi ovi dogadjaji, zajedno sa ponasanjem MZ u toku rata otkrivaju
zapravo da se radi o smisljenjoj strategiji dezintegracije RBIH u prvoj fazi
i "prihvatanja stanja na terenu" u drugoj fazi, sto znaci potpuno ukidanje
RBIH i stavranje dvije nazevisne drzavice, jedne srpske i jedne hrvatske sa
mogucim pripajanjem Srbiji i Hrvatskoj. Bosnjaci u tim drzavicama bi se
sveli na "problem" koji se moze "managed".

Mislim da bosnjacki/bosanski intelektualci, ali i svi ostali patrioti imaju
sada dvije mogucnosti: jedna je prihvatiti to stanje i druga je ne
prihvatiti. Ako je izbor ne prihvatiti, onda nema vise mjesta samo
"konstatacijama" (retro-aktivno) vec moramo uciniti nesto pro-aktivno. Da
budem posten, ne vjerijem da niti ja sam niti BK sam moze nesto znacajnije
uciniti, ali bar mozemo komunicirati/formulisati ideje, ciljeve i konkretnu
strategiju odbrane oko kojih bi se okupile sve patriotske snage u dijaspori
i domovini. Da budem precniji, rezultat bi trebao da bude patriotska
politicka snaga koja moze osvojiti vecinu glasova na slijedecim izborima, a
ako to nije moguce onda formirati Vladu Republike BiH u izbjegistvu, cime bi
se bar pravno odrzavao kontinuitet RBIH i vodile legalne i legitimne akcije
protiv medjunarodne zavjere, fasista i komunista u domovini sa ciljem
vracanja Republici BiH njenog legalnog i legitimnog Ustava iz 1991 i
ocuvanja BiH drzave. Mislim da bi se oko ovoga morali povezati sa svim
udruzenjima Bosnjaka/Bosanaca u svijetu i razmjeniti misljenje sa njima.
Kako ti jednom rece "ti naprijed mi cemo za tobom", je u redu, ali isto tako
stoji da niko od nas sam ne moze nista uraditi. Mozda je trenutak da svi
skupa krenemo naprijed, a pozovemo sto vise bosanskih patriota za nama.

Puno Pozdrava

Esad
______________________________________________________

Postovani

Citajuci vase E-Maila sve vise me interesuje sta se desava u BIH Vladi, sto
bi trebalo i svakog Bosnjaka,
ali nazalost nije tako, ljudi su slabo informisani i slabo se informisu.
Ipak rat je zavrsen, mnogo toga se prezivjelo, i mislim da su ljudi umorni
od svega toga, od politike boli glava i nije dobra za zivce i srce.
Ja sam valjda bila i suvise mlada (14 godina) kad se to sve u Bosni desavalo
od 1992, bilo nam je dobro, a i nije.....nismo bili priznati kao jedan narod
koji ima muslimansku vjeru, svoju tradiciju, neznam taj drugi narod tj.
antimuslimani ili bolje receno antiturci nikad nece biti pravi narod, jer
covjek nema veze koje vjere treba da postuje drugu vjeru, da upozna kulturu,
obicaje.... jer to stvarno moze biti nesto lijepo, a uz to da zadrzi svoju
vjeru. To je tako jednostavno, ako ti nacionalisti nebi se vracali unazad u
16 vijek kad su turci vladali s njima.

Mislim da treba nesto da se uradi da Jugoslavija bude optuzena za genocid u
BIH i naravno da se RS ukine.
Nasa geografska karta BIH se smanjuje, bojim se da ce se za 50 godina ponovo
ovo desiti i tako dokraja dok nebudemo ukinuti.

Imam Jedno pitanje za vas

Zlatko Lagumdzija je kao predsjednik SDP, a SDP je glavna stranka u BIH,
pobijedila je na izborima tj. najvise glasova je imala, a najvise je bilo u
kanton Sarajevu glasova za njegovu stranku gdje najvise ima intelektualaca
tako receno narod je sam to izabrao, onda ja to ovako shvacam "taj narod je
pogrijesio sto je za tu stranku glasao".
A kako bi bilo da je SDA pobijedila, sto vi mislite o tome?

Hvala

Selam i pozdrav
Safeta
-----------------------------------------
Postovana g. Safeta,

problemi nisu u strankama, nego u ljudima. Ni jedna stranka nema
izdajnicki program. Medjutim, buduci da je BiH okupirana i buduci
da izdajnici iz svih stranaka imaju podrsku nasih okupatora, oni
su se u svim strankama instalirali na celo. Medjutim, postepeno
politicki sazrijeva nas narod, pa ce doci dan kada ce patrioti oduzeti
vlast od izdajnika u svim strankama. Alija Izetbegovic iz SDA je izdajnik
kao i Lagumdjija i Avdic i Tokic i Trnka itd., ali uskoro ce doci dan
kada ce patrioti nadmudriti izdajnike u svim strankama.

M. B.
____________________________________________________
Zdravo.

Zelio bih vam zahvaliti na svemu sto radite za jedinstvenu BiH.Ja
licno a i mnogi drugi sa kojima sam pricao ne podrzavam i
protiv sam Federacije i " fasisticke republike srpske".

Prisjest ce im.

Naprijed uz punu podrsku.

Fahrudin.
____________________________________________________

Mislim da imamo dovoljno snage da prevladamo novonastale
probleme i krenemo dalje. svoj braci i sestrama: drzite se
Islama i sve ce biti ok. I kao sto rece jedan od nasih ucenih ljudi "
Nama je potreban univerzitet, natalitet i identitet". selam!

Damir K.
____________________________________________________

Da vas pozdravim i pozelim sretan rad i uspjeh u vasim naporima.
Pratio sam direktno u cetvrtak navece demonstacije
u sarajevu protiv odluke vlade BIH da se isporuce americi
pripadnici takozvane alzirske grupe. Interesuje me vase misljenje
o tome i sta se to ustvari desava.Unaprijed hvala.
Inace pratim vas rad i slazem se u dosta vasih stavova i misljenja
Pozdrav i hvala unaprijed.
----------------------------------------------------------------------------------------

Postovani gosp Hadzovicu,

mi smo u vise navrata pisali da Bosni i Hercegovini nisu trebali
uvozni mudzahedini. Oni su uvezeni od strane Alije Izetbegovica
ne da bi nam znacajno pomogli, nego da bi nasoj Armiji bio
prisiven "image" islamske vojske, te da bi se na rat u BiH
prestalo gladati kao na agresiju Srbije i Hrvatske na BiH,
nego da bi se pocelo gladati kao na rat izmedju Islama
i Hriscanstva.

Medjutim, ljudi koji su dosli da se bore u BiH nisu bili svjesni
da sluze samo Izetbegovicu za tu manipulaciju. Oni su dosli jer
su bili iskreno dirnuti stradanjem nas Bosnjaka. Sada im nase
izdajnicko rukovodstvo ovako vraca. Bosna i Hercegovina
je jedina drzava na svijetu koja ne trazeci nikakve dokaze
izrucuje ljude u Ameriku. Cak ni Engleska, ni Spanija, NATO
saveznici, ne izrucuju ih u USA., cak i ako postoje dokazi.
Svi drze do svoga dostojanstva, osim nasih izdajnika.

Selam. Muhamed.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bosanski kongres
http://www.hdmagazine.com/bosnia
http://www.BosanskiKongres.com

No comments: