Saturday, November 10, 2007

VANREDNO IZDANJE ONLINE GLASNIKA: DVOJNO DRZAVLJANSTVO

Subject :
VANREDNO IZDANJE ONLINE GLASNIKA: DVOJNO DRZAVLJANSTVO

Date :
Sat, 30 Nov 2002 08:42:54 -0800

29 novembar 2002.

VANREDNO IZDANJE "ONLINE GLASNIKA BOSANSKOG KONGRESA"

1. DVOJNO DRZAVLJANSTVO ZA SVIJU ILI ZA NIKOGA

2. PISMO KONGRESA BOSNJAKA SJEVERNE AMERIKE ASHDOWNU

3. "?UDENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

4. I U SKANDINAVIJI SVAKI NAROD ZOVE JEZIK SVOJIM IMENOM

5. MUNICIJA ISTOVARANA U PLOCAMA NAM JE STIZALA JEDINO KROZ CIJEVI

6. OBAVJESTENJE I IZVINJENJE
__________________________________________________

1. DVOJNO DRZAVLJANSTVO ZA SVIJU ILI ZA NIKOGA

Pozivamo sve BiH medije da prenesu ovaj komentar,
koji je od egzistencijalne vaznosti za BOsnjake.
Urgiramo na sve patriote da SE PRIDRUZE AKCIJI
upoznavanja javnosti o istjerivanju gradjana BiH
iz BiH.


Ponovo se dogadja veliko narusavanje ravnopravnosti naroda u BiH.
Ponovo se dagadja da Srbi u BiH traze veca prava za sebe, nego za
druge i ponovo im to prolazi zahvaljujuci Bosnjacima iz BiH Vlade.
Dogadja se nesto sto bi u svim ostalim drzavama svijeta bilo
potpuno nezamislivo, a to je da jedna pravila vrijede za gradjane
jedne etnicke grupe (Srbe), a druga za gradjane ostale dvije
etnicke grupe (Bosnjake i Hrvate).

Evo o cemu je rijec. Vijece ministara BiH je potpisalo sporazum
sa Jugoslavijom o dvojnom drzavljanstvu gradjana iz BiH koji zive u
Srbji, a zatim su srpski delegati Skupstine stavili veto na
mogucnost da se isti takvi sporazumi potpisu sa ostalim drzavama
svijeta. Zapravo, Srpski delegati su stavili veto na produzenje
vremenkog roka do kojega se takvi sporazumi trebaju potpisati.
Tako se dogodilo da se protjerani gredjani BiH, koji zive
u drugim drzavama svijeta moraju opredijeliti za samo jedno
drzavljanstvo vec 1. januara 2003. godine, buduci da nasa Vlada
nije do sada potpisala sporazume o dvojnom drzavljanstvu ni sa
jednom drugom drzavom osim sa Jugoslavijom. Vjerovatno ce se u
zadnji momenat takav sporazum potpisati i sa Hrvatskom, jer je
Hrvatskim politicarima stalo da opstanka Hrvata u BiH, za
razliku od bosnjackih predstavnika iz sadasnjih lasti, koji
sve cine da Bosnjake istjeraju iz BiH. Da su istinski
zainteresovani za ocuvanje Bosnjackog nacionalnog korpusa
u BiH oni bi insistirali da se takvi sporazumi usvajaju
u paketu, tako da bi bio sacuvan ravnopravan tretman gradjana
BiH sva tri drzavotvorna naroda. Ovako, jos jednom se vrsi
nasilje nad ljudima koji su najvece zrtve rata i genocida.

Dvostruka mjerila nisu nista novo u BiH. Jos nedavno su
prdstavnici Alijanse potpisali sporazum po kojem se Srbima
vraca pravo da budu konstitutivni narod u Federaciji, a da
se pri tome isto to pravo nije vratilo Bosnjacima i Hrvatima
u Republici Srpskoj.

Jedini nacin da se ispravi nepravda u vezi sa dvojnim
drzavljanstvom samo za Srbe je da Bosnjacki delegati u
svim Skupstinama u BiH, i u svim drugim organima vlasti,
gdje je to moguce, stavljaju veto na ratifikaciju Sporazuma
sa Jugoslavijom (i eventualno Hrvatskom) dok god se ne ukine
zakon po kojem se do 1. januara moraju sklopiti sporazumi o
dvojnom drzavljanstvu sa svim drzavama.

Zakon od 1. januara 1998. godine (clan 39, paragraf 1)
donesen je zbog toga sto postoje drzave u svijetu,
koje za upis u svoje drzavljanstvo traze ispis iz
predhodnog drzavljanstva. Osnovna namjera toga Zakona
je bila da se pomogne zrtvama rata tako sto ce se u
tim drzavama omoguciti da zadrze i Bosansko drzavjanstvo.
Tako je to tada bilo predstavljeno delegatima i gradjanima.
Medjutim, u rukama nasih politicara taj zakon je postao jedan
od najzlocudnijih zakona PROTIV gradjana BiH. Objasnimo ovu
tvrdnju na primjeru Sjedinjenih Americkih drzava.
Po zakonima Sjedinjenih Americkih Drzava prilikom upisa u
Americko drzavljanstvo, GRADJANINU SE NE TRAZI DA SE ISPISE
IZ DRZAVLJANSTVA SVOJE PRETHODNE DOMOVINE. Dakle, Americki
zakon o drzavljanstvu prakticno vec daje pravo na dvojno
drzavljanstvo svakome ko prima Americko drzavljanstvo.
DAKLE, NE POSTOJI NIKAKAV RAZLOG DA SE SKLAPA NEKI
SPORAZUM SA SJEDINJENIM AMERICKIM DRZAVAMA O DVOJNOM
DRZAVLJANSTVU, JER JE SVE ONO STO BI BiH TRAZILA U TOM
SPORAZUMU AUTOMATSKI VEC GARANTOVANO GRADJANIMA BiH KOJI
ZIVE U USA. Ne postoji nikakav razlog da se gornji zakon
primjenjuje na drzave koje ne traze ispis iz starog
drzavljanstva, kao sto je to slucaj sa USA. Zato Sjedinjene
Americke Drzave normalno nece ni pristupiti nikvom
sporazumijevanju o tome, jer je vec automatski dato sve
ono sto bi bio predmet sporazumjevanja.

Medjutim, sta se dogadja? Vlada BiH ne sklapa sprazum
o dvojnom drzavljanstvu ni sa jednom drzavom od onih
drzava koje traze ispis iz BiH drzavljanstva,
osim sa Jugoslavijom, a primjenjuje gornji zakon na
drzave kao sto su USA, koje ne traze ispis iz starog
drzavljanstva.
Evo sta je javio Kadrija Dr Dzabic-Haracic zamjenik
Ministarstva za Ljudska prava i Izbjeglice kada su
mu se obratili clanovi Kongresa Bosnjaka Sjeverne
Amerike, citiramo:

"SAD nije iskazala interes za potpisivanje ovog sporazuma,
a Zakonom o Drzavljanstvu SAD nije predvidjena ova mogucnost."

Naravno da nece razgovarati o pravu da se zadrzi i staro
drzavljanstvo, kada je to pravo vec automatski dato po
Americkom zakonu svakom novom gradjaninu USA, samim tim
sto mu ne traze da se ispise iz starog drzavljanstva.
Sada nase vlasti koriste gornji odgovor Amerikanaca, da
oni onda istjeruju gradjane BiH koji zive u USA iz
Bosanskohercegovackog drzavljanstva tako sto ce se
doticni gradjani morati opredijeliti samo za jedno
drzavljanstvo pocev od 1. januara 2003, jer eto nema
sporazuma sa Amerikom?!

Zbog svega recenog, svi Bosansci i Hercegovici koji
zive u Sjedinjenim Americkim Drzavama zahtijevaju da
se prekine praksa daljeg istjerivanja Bosnjaka iz Bosne
i Hercegovine, koja se sada proovdi "Zakonom o drzavljanstvu".
U tom smislu se obracamo Visokom predstavniku Ashdownu,
Predsjednistvu BiH, Vijecu Ministara. Molimo sve novinare
Bosne i Hercegovine da uvrste ovaj clanak i slijedece
pismo u svoja izdanja, da se napokon uspravimo i da se
kao dostojanstven narod borimo za svoja prava.

Dr. Muhmaed Borogovac
Bosanski kongres USA
________________________________________________________


KONGRES BOCNJAKA SJEVERNE AMERIKE
C H I C A G O

GRADJANI BiH SJEVERNE AMERIKE ZAHTJEVAJU OD ASDOWNA
I PREDSJEDNISTVA DA SE PROMJENI ZAKON O DRRAVLJANSTVU

Kongres Bosnjaka Sjeverne Amerike je danas uputio pismo Visokom predstavniku
Paddy Ashdown-u sa zahtjevom da on koristi svoj uticaj ili ovlastenje da
izmijeni zakon o drzavljanstvu koji ce od 1. januara 2003. napraviti da na
hiljade gradjana BiH neznajuci izgube svoje BiH drzavljanstvo. Pismo je potpisao
Ali E. Lejlic, predsjednik upravnog odbora KBSA. Skoro ista pisma su poslana
clanovima predsjednistva BiH, Sarovicu, Covicu i Tihicu. Djelovi iz pisma
slijede:

Mi Amerikanci i Kana?ani Bo1njaekih i Bosanskih korjenova, smo veoma svjesni i
duboko zahvalni za Va1e dugogodi1nje i principijelne visoko-moralne stavove u
vezi Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga, na1a organizacija bi ?eljela da vam
ponudi na1u iskrenu zahvalnost za sve godine va1eg upornog rada na podr1ci Bosni
i Hercegovini i njenom narodu.

Obraaamo Vam se da bi zahtijevali da upotrebite svoje ovlasti kao Visoki
Predstavnik da bi ubijedili Parlament i druge odgovarajuae Bosansko-hercegovaeke
vladine institucije, ili da postupite u skladu sa Va1im mandatom i ovlastima, da
bi hitno i bez ikakvog odlaganja donijeli odgovarajuai zakon ili izmjenili
postojeai zakon koji ae osigurati da dr?avljani Bosne i Hercegovine koji su
dobili i dr?avljanstvo drugih zemalja automatski ne izgube svoje BiH
dr?avljanstvo.

Jasno je da dr?avljani Bosne i Hercegovine koji ?ive izvan BiH ?ele, tamo gdje
je takva opcija moguaa, da zadr?e svoje BiH dr?avljanstvo bez obzira na uzimanje
novog dr?avljanstva. Razumijemo da neke zemlje zahtjevaju da se novi dr?avljani
odreknu svog starog dr?avljanstva. Tako?er razumijemo da neke zemlje mo?da i ne
zahtjevaju takvo eksplicitno odricanje prija1njeg dr?avljanstva. Bez obzira na
to 1ta razne zemlje zahtjevaju, mi vjerujemo da se niti jednom dr?avljanu Bosne
i Hercegovine - Bo1njaku, Hrvatu, Srbinu, ili drugome - ne smije po prihvatu
drugog dr?avljanstva automatski oduzeti dr?avljanstvo BiH kroz birokratski
mehanizam Bosne i Hercegovine. Zabrinjava nas da ae Zakon o dr?avljanstvu
donesen 1. januara 1998. godine (elan 39, paragraf 1) upravo to ueiniti 1.
januara 2003. godine. Bojimo se da ae tada na hiljade gra?ana Bosne i
Hercegovine neznajuai izgubiti njihovo Bosansko-hercegovaeko dr?avljanstvo.

Na1a je pozicija da Bosna i Hercegovina ba1 i nije zemlja prebogata prirodnim
resursima. Ljudski kapital Bosne i Hercegovine je apsolutno va?an za odr?iv
razvoj i dugogodi1nji prosperitet Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina sebi
ne mo?e dozvoliti da gubi svoje jako talentovane dr?avljane u zemlji i u
dijaspori. Bosna i Hercegovina treba vi1e a ne manje gra?ana. Zato Zakon o
dr?avljanstvu treba da uva?i ovu realnost.

Zahtjevamo da se do kraja godine na postojeai zakon donesu amandmani ili da se
uvede novi zakon od strane Vas kao Visokog Predstavnika ili, radije, od strane
Parlamenta, koji bi eksplicitno osigurali da se dr?avljanstvo mo?e izgubiti samo
dobrovoljnim i lienim odricanjem od strane gra?ana a ne kroz automatski
birokratski mehanizam.

U slueajevima gdje su odre?ene zemlje spremne da ponude me?unarodne ugovore sa
Bosnom i Hercegovinom u vezi dvojnog dr?avljanstva, takvi se ugovori moraju
potpisati i sprovesti 1to je prije moguae i ne smiju biti uslovljeni sa istim
ugovorima prvo napravljenim sa drugim zemljama.

...Ponavljamo, srdaeno Vam se zahvaljujemo na va1em sada1njem i prija1njem trudu
u podr1ci Bosni i Hercegovini i njenom narodu i nudimo Vam na1u punu podr1ku u
Va1oj misiji pravljenja demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine.

________________________________________________________________________________

3. "?UDENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

Dragi prijatelji,
Prije mog komentara, ovim putem zelim svima (koji do toga drze) sretne i
beri?etne Ramazanske blagdane, da ih u miru i rahatluku isposte, ako Bog da. I
kako to TV novinar Abadzic obi?ava kazati: ZIVI I ZDRAVI BILI!
Ramazan i Bajram Serif Mubarek Olsun!

"?UDENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

O ovoj aferi se ve? naveliko pise i komentarise ne samo u BiH nego i u cijelom
svijetu. Ako je Svijet iznena?en, po mom skromnom misljenju mi ovdje u BiH
nismo. Pravo da Vam kazem, poslije gorkog iskustva prozivljenog u proteklom
ratu, kada se ispostavilo da su ?uvene Titove doktrine: 1. Bratsvo i jedinstvo,
2. Teritorijalna odbrana i 3. Miroljubiva koegzistencija, bile samo parole i da
su u njih vjerovali samo naivni Bosnjaci i poneki iz reda drugih naroda u BiH
tj. Bosanac i Hercegovac, sada nas sigurno nista vise ne iznenaduje :-) = gorak
osmijeh!

Za one koji to ne znaju "Orao" u Bijeljini je nova fabrika sagra?ena iz
ukradene opreme koja je demontirana iz Rajlovca kod Sarajeva ( ?ak je zgrada u
kojoj se nalazio srusena do temelja ! ). Vjerovatno su odneseni i svi raniji
poslovi i nastavljeno jednostrano koristenje poslovnih veza i svjetskog trzista.
A dobro je poznato da je namjenska industrija ( i ne samo ona ) iz bivse SRBiH u
okviru SFRJ glavnog poslovnog partnera imala bas u Iraku gdje su se gradili
veliki infrastrukturni objekti i dr. Pa zar je onda nesto ?udno u tome sto je
nastavljen isti posao da se radi sada samo na sjeveru BiH?

Ono sto sigurno ?udi ( a ni to nije nista novo za zitelje BiH ) je da "Orao" iz
Bijeljine, koja se nalazi u BiH posluje sa inostranstvom putem neke firme iz
Beograda, koji se nalazi u SR Jugoslaviji ( dakle drugoj drzavi ) ?!

U protekloj godini ?esto smo ?itali vijesti u dnevnim listovima o diplomatskim
posjetama kontroverznog srpskog politi?ara Vojislava Seselja Iraku uz kuriozitet
da je predsjedniku Sadamu Huseinu jednom poklonio skupocijenu sablju na dar !?
Sada se vidi koji je ustvari povod tih posjeta bio...

Pa zar ti nasi Srbi ne smiju nista uraditi bez patronata ( ?itaj iskoristavanja
) Beograda odnosno Srbije?

?udi i to ( sto opet nije nista novo za zitelje BiH ) da najodgovorniji
politi?ari RS-a, izjavljuju da nista nisu znali o poslovanju "Orla" sa Irakom,
odnosno krsenju Rezolucije UN u vezi s tim ?!

Ovdje moram opet citirati ?uvenu izreku poznatog sportskog novinara Mladena
Deli?a "Ma ljudi moji je li to mogu?e?" A kako moze biti mogu?e da su
najodgovornija gospoda tog entiteta tako neinformirana kad su ujedno i
glavnokomanduju?i Vojske RS, a ako sam dobro razumjela neki su i ?lanovi
upravnog odbora "Orla"...? Te njihove izjave me podsje?aju na ?uvene izjave
generala Kukanjca iz 1991. i 1992. godine kada nas je uvjeravao da JNA
postavljaju tenkove oko Sarajeva radi redovnih manevarskih vjezbi i da JNA ni
mrava ne?e zgaziti...

Sve bi bilo smijesno da nije tragi?no, jer ?e se kola slomiti preko le?a
neduznih stanovnika u BiH bez obzira kojem narodu pripadali.

Prof.Dr. Azra Jaganjac
__________________________________________________________________________________

4. I U SKANDINAVIJI SVAKI NAROD ZOVE JEZIK SVOJIM IMENOM

Nakon duzeg vremena odlucih ipak da reagujem na pojedine
tekstove. Kao prvo, kada je u pitanju naziv naseg jezika,
zelim da dam samo jednu malu usporedbu sa Skandinavijom
koja je svima poznata. Naime, iako postoji tako velika
slicnost izmedju Danskog, Norveskog i Svedskog jezika
uvijek se smatra uvredom kada se kaze jednom Svedjaninu
da je velika slicnost u ovim jezicima, a ne daj boze da
kazez da su isti. Cak nisu htijeli ni pomisliti u da imaju
"Skandinavski" jezik, recimo. Zalosna je cinjenica da mnoge
Bosnjakinje i Bosnjaci (mislim prvenstveno na estradu) siroko
rasirenih ruku grle do jucerasnje koljace i zahvaljuju se na
"svom uspjehu" jer eto da njih (anamo njih) ne bijase, ne bi
oni nista postigli (kako rece Enes Begovic). A isti taj u
Bosni kod Bosnjakinja i Bosnjaka slovi za slavnog. Idemo mi
moj dragi narode iz apsurda u apsurd. Dok jedna pravoslavka
iz Banjaluke otvoreno na TV kaze da je za nju apsurd pokusati
pjevati na ekavici jer je rodjena i odrasla sa ijekavicom (citaj
bosanskim jezikom), i zato joj zelim cestitati na iskrenosti,
dotle Lepa brena (vidi apsurda zvala se Fahreta) ne zna ni
pricati, a ni pjevati osim na ekavici. Probelm lezi u tome
sto mi nismo spremi cestitati nasoj Bosnjakinji i Bosnjaku
na uspijehu jer ona ili on je NAS uspjeh, kojega nasi
neprijatelji dozivljavaju kao svoj neuspjeh. S dcruge strane,
mi smo uvijek spremni hvaliti i velicati uspjehe ostalih naroda.
Idemo mi moj dragi narode iz apsurda u apsurd.

Cestitam gosp. dr Muhamedu na lijepom odgovoru na pitanje
izjednacavanja Hrvatske i Srbije, s tim da bih volio jedanput
da se rasciti ucesce Hrata iz Hrvatske i Katolika iz B i H kao
i Srba iz Srbije i Ortodoksnih iz B i H u svem onom i ovom
nasem belaju i strahoti. Jos mnogo cinjenica bismo moglo iznijeti,
ako zatreba, mi koji osjetismo na vlastitoj kozi, onda kada je
bilo najjgore, ali za sada, za pametne, je dovoljno receno.

Hasan Dzuho
_____________________________________________________________

5. MUNICIJA ISTOVARANA U PLOCAMA NAM JE STIZALA JEDINO KROZ CIJEVI

Hvala dragom Alahu pa mi u Bosni ne bolujemo od kolektivne amnezije, i vrlo
dobro znamo koliko dobra nam je ucinila Hrvatska, a pogotovo pokojni
predsjednik Tudjman sa svojim jastrebovima.
Postovani gospodine Raguz ,kada je u pitanju vasa dilema, da li se ljutiti
na nas ili nas zaliti ja vam mogu reci sljedece.
Na nas se mozete ljutiti jedino zato sto nismo pristali na to da nestanemo,
a zaliti nas mozete zato sto o svim zlodjelima pricamo potiho, tek toliko da
i sami ne zaboravimo, umjesto da to javno kazemo i razrijesimo o jednom
trosku sa Jugoslavijom, u Hagu.
Ne gospodine, mi nikada necemo zaboraviti stotine hiljada nasih muhadzira
koji su preko Hrvatske, ali i zbog Hrvatske otisli u trece zemlje. Pitajte
Posavinu sta misli o dobrom Franji i njegovom jatu. Oni su pohrlili u
velikom broju kroz prijateljsku Hrvatsku da se zahvale njenom predsjedniku
sto ih je oslobodio teskog rada na plodnim posavskim poljima i zamijenio ih
za hercegovacki krs u kojem ne morate nista raditi, jer tamo i da hocete ne
moze nista roditi. Mogli ste vidjeti njihova ozarena lica na mostu u
Bosanskom brodu dok su im pripadnici hrvatske vojske i policije otimali crno
iza nokata kao naknadu da ih ostave u zivotu.
Da gospodine preko Hrvatske je preslo stotine hiljada muhadzira zato sto je
to odgovaralo Franji Tudjmanu. No na njegovu zalost nismo svi otisli. Ostalo
nas je dovoljno da mu pokvarimo planove da podijeli Bosnu sa Milosevicem.
Tu dolazimo do drugog dijela price. Kada je vidio da necemo da odemo onda
nam je zatvorio granicu valjda se nadajuci da cemo pomrijeti od gladi, ili
da ce nas pobiti pola cetnici, a pola HV, posto HVO nije bio u stanju ni o
sebi da se brine, a kamo li s nekim da ratuje.
Tacno je i da su oruzje i municija istovarani u Plocama i Splitu, samo ste
nam je umjesto kamionima isporucivali "vrucu" kroz cijevi topova i pusaka.
Kakva je onda razlika izmedju Boke i Ploca, izmedju Kotora i Splita. Ja je
ne vidim.
Tacno je i da su hrana, lijekovi i druga humanitarna pomoc istovarani u
Splitu i Plocama. Pa nismo samo mi u Bosni bili naivni misleci da nam je
Hrvatska prijateljska zemlja, i da nam nece zatvoriti granice ucjenjujuci
nas tako sto ce nam na kasicicu davati ono sto nam pripada, da pravimo
ustupke kad ih vec drugacije niste mogli iznuditi. Pitam vas sada, da li bi
i toliko pomoci proslo kroz Hrvatsku da ona nije bila pod pritiskom
medjunarodne javnosti. Bojali ste se sankcija, one bi vas izjednacile sa
Jugoslavijom, naravno ne bez razloga.
Zracne posiljke, naravno, ali za jedinice HV i HVO koje su se svim silama
trudile da zauzmu Mostar, Bugojno, Travnik. Pretpostavljam da su preko
hrvatskih aerodroma stigle i granate kojima je srusen stari most u Mostaru,
ili su mozda ipak istovarene u Polocama i Splitu.
I na kraju, susjed nije zaboravio na pruzenu pomoc i zahvaljuje se svim
srcem onim koji su nam pomogli kada nam je najvise trebalo. Onima koji su
lili krv za Bosnu, onima koji su dali svoje zivote za Bosnu, onima koji
danas imaju hrabrosti da javno kazu istinu o svemu sto su Franjo Tudjman i
njegovi jastrebovi ucinili Bosni i Hercegovini i njenom napacenom narodu.
Onima, gospodine Raguz, koji ne dozvoljavaju kolektivnu amneziju u Hrvata, i
za to placaju visoku cijenu i dan danas.

Edin Zecevic
___________________________________________________________

6. OBAVJESTENJE I IZVINJENJE

Obavjestavamo sve citatelje "Online glasnika" da se epizoda
izmedju Danisa Tanovica i Zeljke Ogreste nikada nije dogodila.

Sve je izmislio humorista Osman Dziho. Moramo priznati
da je situacija iz humoreske veoma zivotna. U tom smislu
humoreska je veoma uspjela, pa su vjerovatno zbog toga mnogi
nasjeli i povjerovali da se dijalog doista i dogodio. Nazalost
i mi smo povjerovali da se to dogodilo.

Ovom prilikom ipak bih zeljeli skrenuti paznju gosp. Dzihi da
bi bilo mnogo korektnije prema svima nama, a pogotovo prema
Danisu i Zeljki da je umjesto humoreske sa konkretnim ljudima
kreirao salu sa apstraktnim licnostima, da niko ne bi bio
povrijedjen.

Izvinjavamo se svima vama za dezinformaciju.

M. B.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bosanski kongres
http://www.hdmagazine.com/Bosnia

No comments: