Tuesday, December 2, 2008

#517 ZNACI DODIK KONTROLISE I FEDERACIJU

15. januar 2008.

ONLINE GLASNIK NACIONALNOG KONGRESA REPUBLIKE BiH - br. 517

SADRZAJ:

1. AMERICKI IZBORI - NIPOSTO NE GLASATI ZA HILARRY CLINTON

2. DEKLARACIJA BiH GRAÐANA, NEVLADINIH ORGANIZACIJA I POLITICKIH STRANAKA, LOJALNIH REPUBLICI BiH

3. TRAZITE OD VASEG KONGRESMENA DA PODRZI ODLICNU REZOLUCIJU O BiH

4. SMJENE NA FTV-u - Dodik se sveti Bakiru

5. ZNACI DODIK KONTROLISE I FEDERACIJU

6. "Haretova" reakcija povodom specijalnih odnosa izmedju Srbije i RS

7. JEDNO PITANJA ZA "HARETA"

8. LAJCAK: BOLJE DA USVOJITE NOVI USTAV NEGO DA POMALO MIJENJATE DAYTON

9. Radmanovic traži vece nadležnosti entiteta

10. PONOVO BOSNJACKI GLASACI U RS ZAKINUTI

11. POSLJEDNJI GLASNICI NKR BiH

-------------------------------------------------------------------------
If you do not want to receive this Online Newsletter just reply with "UNSUBSCRIBE" in the subject line. Then your email address will be promptly deleted.
-------------------------------------------------------------------------


1. AMERICKI IZBORI - NIPOSTO NE GLASATI ZA HILARY CLINTON

Razlog je veoma jednostavan - Clintonovi su "peceni i vareni" sa raznim lobijima, "specijalnim interesima" koji ne brinu za dobrobit naroda. I Hilarijina predsjednicka kampanja je uglavnom finansirana donacijama koje dolaze od "Specijalnih ineteresa".

Ne smijemo nikada zaboraviti da je Bill Clinton podrzao nase izdajnike u podjeli Bosne i Hercegovine cim je shvatio da i bosnjacki predstavnici ucestvuju u podjeli drzave. Pogazio je pravdu i krenuo linijom manjeg otpora, dozvolio da se podijeli drzava, da bi se Bosna i Hercegovina skinula sa TV ekrana prije izbora 1996te za njegov drugi mandat u Bijeloj kuci.

Clinton je prodao narod Bosne i Hercegovine koji mu je neizmjerno vjerovao, da bi na izborima izgledao kao predsjednik koji je u prvom mandatu rijesio agresiju na Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa svojim izbornim obecanjem.

Mi Bosanci i Hercegovci najbolje znamo da Dayton nije donio mir, nego da je spasio cetnike. Clinton nije prstom mrdnuo dok je trajao genocid u Srebrenici, kojega je CNN prenosio preko TV ekrana, pokazujuci satelitske snimke svjezih masovnih grobnica, ali je zato prijetio bombarodvanjem Armije BiH, ako prekrsi dogovore nasih izdajnika i oslobodi vise od 51% teritorije Bosne i Hercegovine".

Dr. Vahid Sendijerevic

Nacionalni kongres Republike BiH

________________________________________


2. DEKLARACIJA BiH GRAÐANA, NEVLADINIH ORGANIZACIJA I POLITICKIH STRANAKA, LOJALNIH REPUBLICI BiH

ZASTUPNICIMA OBA DOMA PARLAMENTA BiH

Mi, gradani Republike Bosne i Hercegovine iz zemlje i dijaspore, uz podršku brojnih nevladinih organizacija i stranaka lojlanih našoj domovini, u povodu predstojecih rasprava o ustavnim promjenama, donosimo slijedecu


DEKLARACIJU


1. Zahtjevamo ukidanje dejtonskog «Ustava» BiH, nametnutog ilegalnim sredstvima, agresijom, ucjenom i genocidom.

2. Zahtjevamo povratak na snagu suspendovanog gradjanskog Ustava Republike BIH iz 1992. godine, koji je jedini legalni i legitimni ustav naše domovine.

3. Saglasni smo da se odmah po povratku na snagu legalnog i legitimnog Ustava Republike BIH zapocne javna rasprava u Parlamentu Republike BiH o njegovoj dogradnji u skladu sa Evropskim standardima, pozitivnim medunarodnim konvencijama te poveljama organizacije Ujedinjenih nacija.

4. Predlažemo da se buduci Ustav bazira na kontinuitetu gradanskog Ustava Republike BiH sa mogucim promjenama, koje ce unaprijediti mehanizme za zaštitu ljudskih prava, obezbjediti istinsku ravnopravnost svih naroda koji u njoj žive, efikasnu državu i ekonomski prosperitet.

5. Odlucno se protivimo bilo kakvoj legalizaciji etnickih podjela ostvarenih putem agresije na RBiH, etnickim cišcenjem, silovanjima, konc-logorima i genocidom. Svako zalaganje za legalizaciju ciljeva i rezultata agresije i genocida bit ce sa naše strane smatrano kao nastavak agresije i genocida i shodno tome se obavezujemo da cemo protiv takvih lica i organizacija pokrenuti sudski postupak u zemlji i u svijetu. Mi ne pristajemo da budemo gradjani drugog reda ni u jednom etnickom aparthejdu niti na milosti fašistickih politika ni na jednoj stopi Republike BiH.

6. Saglasni smo sa svim prijedlozima koji bi vodili efikasnoj decentralizaciji države, sa ekonomskim regijama u kojima ni jedan od postojecih naroda, koji žive u BiH nebi imao apsolutnu vecinu. Time bi se sprijecila blokada instititucija Republike BiH i isto tako obezbjedila istinska ravnopravnost svih naroda, uz zadržavanje suvereniteta gradana i gradanskog tipa demokratije i pravne države. Time bi se isto tako stvorili stvarni preduslovi za održiv povratak svih prognanih, bez straha i bez ponižavanja i obezbjedio dostojan život sa dignitetom za sve gradane Republike BiH. To bi ujedno znacio i kraj vladavine mafije u etno-krimogenim getoima sa privatnim policijama samozvanih gospodara naših života.

7. U cilju stvaranja efikasne države i smanjenja troškova državne administracije mi zahtjevamo razumnu preraspodjelu nivoa vlasti izmedju države, regija i opština. Mi smatramo da država treba da ima zakonodovnu, sudsku i izvršnu vlast, ekonomske regije sudsku i izvršnu, a opštine samo izvršnu vlast. Time bi se sprijecilo postojanje ogromne državne administracije, te na stotine tzv. ministarstava, za cije postojanje ne postoji nikakav razuman osnov.

---

Nastavak u kojem je opsirno obrazlozenje gornjih zahtjeva i mogucnost da se i vi upisete u peticiju nalazi se na linku

http://republikabih.net/

_______________________________________


3. TRAZITE OD VASEG KONGRESMENA DA PODRZI REZOLUCIJU O BiH

Bošnjacko-americko Savjetodavno vijece za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Washington DC-u je nedavno iniciralo, te uz pomoc novoosnovanog kongresnog kluba BiH u americkom Kongresu (Congressional Coucus on Bosnia) i njegovog kopredsjedavajuceg kongresmena Christophera Smitha, stavilo u kongresnu proceduru Predstavnickog doma americkog Kongresa novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini (H. Res. 679 ).

Ovom rezolucijom Predstavnicki dom americkog Kongresa iznosi svoj stav o kontinuitetu posljedica genocida, zlocina protiv covjecnosti i ratnog zlocina pocinjenog u Bosni i Hercegovini.

U ovoj se rezoluciji, izmedu ostalog, poziva na:

- Prethodne usvojene rezolucije americkog Kongresa o genocidu u Srebrenici (H. Res. 199 i S. Res. 134) u kojima se kaže, kako su srpske snage u Bosni i Hercegovini uz pomoc vlasti Srbije i Crne Gore izvršile genocid i agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i njeno stanovništvo.

- Presude Medunarodnog krivicnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kojima su mnogobrojni srpski politicki i vojni zvanicnici optuženi za ratni zlocin i zlocin genocida pocinjen nad nesrpskim stanovništvom Bosne i Hercegovine.

- Presudu Medunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine, kojom su institucije entiteta Republike Srpske, posebno njene vojske i policije, optužene za pocinjen genocid u Srebrenici, a Srbija za kršenje konvencije o genocidu, nesprijecavanjem genocida i nekažnjavanjem njegovih pocinioca.

- Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeca Europe o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini kojom se poziva na suštinsku reformu dejtonskog ustava, s posebnim naglaskom na eliminisanje entitetskog mehanizma glasanja.


U ovoj rezoluciji americki Kongres, izmedu ostalog, konstatuje:

- Kako se pripremom i podrškom agresije i genocida od strane Jugoslovenske Narodne Armije, Ministarstva unutrasnjih poslova, Vojske Repubublike Srpske, Policije Republike Srpske i drugih vojnih i paravojnih snaga pod srpskom kontrolom nastojalo pokoljem, silovanjem, zlostavljanjem i protjerivanjem uništiti jedinstvena multietnicka kultura Bosne i Hercegovine tkana hiljadugodišnjom tolerancijom, uvažavanjem, uzajamnim povjerenjem i dostojanstvenim suživotom.

- Kako su Srebrenica i ostala podrucja istocne Bosne, odakle su žrtve pocinjenog genocida, i dalje pod nadležnošcu entiteta Republika Srpska i njenih institucija a posebno Policije Republike Srpske koja je pocinila genocid.

- Kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Policija Republike Srpske, propustila dostaviti podatke o nekoliko stotina pojedinaca, rasporedenih u Srebrenicu u julu 1995. godine, pod direktnom ili indirektnom komandom vlasti Republike Srpske.

- Kako su sve zemlje obavezne ne prihvatiti ozakonjenje stanja nastalog agresijom i genocidom, te kako su obavezne suradivati u primjeni mjera sacinjenih u svrhu prevazilaženja posljedica ovakvog zlocina.

- Kako je okvirni mirovni sporazum, Dayton Pace Accords, zaustavio agresiju, genocid, ratni zlocin i zlocin protiv covjecnosti ali nije postigao cilj poništenja posljedica ovih zlocina. Nadalje, okvirni mirovni sporazum nije takode osigurao održiv povratak izbjeglica i raseljenih lica njihovim domovima, a što je zagarantovano Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pri cemu je Ustav Bosne i Hercegovne (Anex IV Dejtonskog mirovnog sporazuma) evoluirao u etno-teritorijalni sporazum koji sada institucionalizira rezultate genocida, zlocina protiv covjecnosti i ratnih zlocina pocinjenih u Bosni i Hercegovini.

- Kako je u ovom ustavu najveca prijetnja etno-teritorijalne podjele njen mehanizam entitetskog glasanja, koji omogucuje malom broju poslanika iz Republike Srpske u Parlamentu Bosne i Hercegovine, a koji sacinjava manje od jedne cetvrtine parlamenta, blokadu bilo kojeg predloženog zakona ili odluke. Mehanizam entitetskog glasanja je korišten za blokadu donošenja važnih zakona na državnom nivou, ukljucujuci i predložene promjene Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine.

- Kako entitet Republika Srpska, izmedu ostalog, ne pokazuje nikakvu volju da prihvati reformske promjene unutar Bosne i Hercegovine a koje su u skladu sa zahtjevima Europske Unije.

- Kako etnicki ekskluzivitet entiteta Republika Srpska djelotvorno obeshrabruje i sprijecava povratak nesrpskog stanovništva u ovaj entnicki ociscen dio Bosne i Hercegovine.


Ovom rezolucijom americki Kongres, izmedu ostalog, zakljucuje da:

- Bosna i Hercegovina treba zapoceti proces usvajanja novog gradanskog ustava koji u potpunosti eliminiše etno-teritorijalno uredenje koje odražava i institucionalizira rezultate genocida, ratnog zlocina i zlocina protiv covjecnosti pocinjenog u Bosni i Hercegovini.

- Novi ustav mora restruktuirati etno-teritorijalnu organizaciju i uredenje Bosne i Hercegovine i eliminisati njenu podjelu u entitete i kantone u cilju stvaranja cjelovitog i jedinstvenog ekonomskog prostora.

- Srebrenica i ostali dijelovi istocne Bosne moraju biti stavljeni pod nadzor institucija Bosne i Hercegovine kako bi se izbjegla legalizacija stanja nastalog genocidom.

- Reforma policije u Bosni i Hercegovini mora osigurati jedinstvenu policijsku strukturu, zamjenjujuci entitetske policijske snage sa jedinstvenim policijskim snagama na državnom nivou a posebno mora eliminisati policiju eniteta Republike Srpske, koja je identifikovana od strane Medjunarodnog suda pravde kao jedna od institucija Republike Srpske koja je ucestvovala u izvršenju genocida.

- Entitet Republika Srpska ne može postojati pod sadašnjim imenom koje predstavlja etnicki iskljucivu politicku filozofiju njenih utemeljitelja ovjekovjecujuci posljedice genocida i etnickog cišcenja.

- Srbija mora odmah ispoštovati svoje zakonske obaveze prema Bosni i Hercegovini proizašle iz Konvencije o sprijecavanju i kažnjavanju zlocina genocida i presude Medunarodnog suda pravde, time što ce bez odlaganja uhapsiti i izruciti sve osumnjicene osobe za ucešce u genocidu, ukljucujuci Radovana Karadžica i Ratka Mladica, a što je i od posebnog nacionalnog interesa Sjedinjenih Americkih Država.

- Sjedinjene Americke Države potvrduju snažnu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Bosne i Hercegovine i podupiru transformaciju Bosne i Hercegovine u državu sa vladinim institucijama koje su uskladene sa zahtjevima za clanstvo u Europskoj Uniji i NATO-u.

- Predstavnicki dom americkog Kongresa traži od administracije Sjedinjenih americkih Država hitno refokusiranje i usmjeravanje diplomatskih napora cime bi se postigli zahtjevi ove rezolucije, a u namjeri ostvarivanja konacnog cilja, djelotvornog poništenja posljedica genocida u Bosni i Hercegovini i stvaranje moderne, funkcionalne, samoodržive i u potpunosti demokratske države.

Stoga, Bošnjacko-americko Savjetodavno vijece za Bosnu i Hercegovinu poziva Bosance i Hercegovce i sve prijatelje Bosne i Hercegovine koji žive na teritoriju Sjedinjenih Americkih Država, da podrže ovu rezoluciju tako što ce kontaktirati svoje kongresmene u americkom Kongresu i tražiti od njih da postanu ko-sponzori rezolucije, H. Res. 679.

---

KOMENTAR: Ovo ne izgleda bas kao da Amerika hoce da podijeli Bosnu i Hercegovinu. Nazalost i ova Rezolucija, kao i sve druge rezolucije Amerike i Evrope, kao i presuda za genocid, ce biti mrtva onog trenutka kada Tihic i Silajdzic kazu Srebrenicanima da pitaju Dodika da li se RS slaze sa istupanjem Srebrenice iz RS.

Ako zelite da se ukljucite u akciju koju organizuje BAACBH posjetite web stranicu na slijedecem linku i saznajte kako se mozete ukljuciti

http://www.baacbh.org/site/ba/?action=callForAction&ID=10

_______________________________________


4. SMJENE NA FTV-u - Dodik se sveti Bakiru

Vec dugo se šapuce prica da se u strogoj tajnosti spremaju smjene na FTV, a jucer je to i ozvaniceno. Poslanicima Predstavnickog doma Parlamenta FBiH podijeljen je papir u kojem doslovno piše: „Zakljucak: Razrješava se postojeci Upravni odbor RTV FBiH. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanja da pripremi prijedlog imenovanja privremenog Upravnog odbora RTV FBiH i isti proslijedi Parlamentu FBiH na narednoj sjednici. Privremeni Upravni odbor ce brojati pet clanova, a izbor ce se izvršiti prema Zakonu o Vladinim i ministarskim i drugim imenovanjima".

U potpisu stoji: „Parlament Federacije BiH".

Veliki broj poslanika bio je iznenadjen i zacudjen ovim papirom, utoliko više što uopce nije jasno ko stoji iza vec napisanog „zakljucka", uz napomenu da se njegovi autori pozivaju na Zakon koji se u ovom slucaju ne može primijeniti. Oni vjeruju da neke politicke stranke, odnosno njihovi lideri žele da preuuzmu kontrolu nad FTV-om.

Prema onome što „San" saznaje, vec mjesecima su Slavo Kukic, predsjednik Upravnog odbora , direktor Jasmin Durakovic i urednik Bakir Hadžiomerovic trn u oku pojedinim politickim mocnicima, prije svega zbog uredivacke politike, a jasno je da im najviše smeta emisija „60 minuta" koja razotkriva teški kriminal i njegove aktere.

Bilo je cak i pokušaja da se javnosti lažno predstavi revizorski izvještaj o poslovanju FTV i da se javnost ubijedi da su celnici ove kuce pronevjerili ogroman novac. Istina je, naravno, drugacija i ona mnogima ne ide u prilog, baš kao ni cinjenica da je program FTV-a gledaniji od programa svih drugih televizijskih kuca u Bosni i Hercegovini.

Prema onome što smo jucer culi, grupa poslanika Predstavnickog doma Parlamenta FBiH danas ce zatražiti da se jasno i precizno saopci ko stoji iza fantomske odluke o smjenivanju Upravnog odbora i ko su autori „zakljucka".

(Vjesnik)

_________________________________________


5. ZNACI DODIK KONTROLISE I FEDERACIJU

Dakle, Dodik nije dugo cekao da se osveti za samar koji je dozivio od Bakira Hadziomerovica nedavno na HTV-u.

Ovaj pokusaj smjene Bakira Hadziomerovica najbolje dokazuje da su tzv. bosnjacki lideri u sluzbi srpskih obavjestajnih sluzbi. Naime, kako bi se moglo dogoditi da na Skupstinu federacije dolaze tako bitni prijedlozi, kao sto su smjene na Federalnoj TV, a da Tihic, Silajdzic i Bakir Izetbegovic na znaju za to. Znamo da je Dodik samo entitetski, tj. RS, kadar i da nema nikakvih legalnih ingerencija u Federaciji. Bakir Hadziomerovic bi bio izvan njegovog dometa da nije "bosnjackih" udbasa koji jos uvijek primaju naredjenja iz Beograda i Banja Luke.

Ineresantno je da smo ovu vijest nasli u Zagrebackom Vijesniku i da potpuno nezapazeno prolazi u kontrolisanim sarajevskim medijima. Normalno, jer cetnicki agenti u nasim redovima uvijek gladju da obave posao ne dizuci mnogo prasine.

Dr. Muhamed Borogovac

_______________________________________


6. "Haretova" reakcija povodom specijalnih odnosa izmedju Srbije i RS

11.01.2008. 16:03

"Dejtonski ustav ne dozvoljava 'specijalne odnose' izmedju entiteta, vec iskljucivo 'specijalne paralelne odnose'. Ova formulacija zahtijeva ugovornu saradnju na odredjenom nivou ili oko odredjenih pitanja izmedju BiH i susjedne države prije nego što se paralelna saradnja te vrste može uspostaviti izmedju entiteta i te države", porucio je Silajdžic, navodi se u saopcenju iz njegovog kabineta.

Clan Predsjedništva BiH dodaje da bez ispunjenja tih uslova, entitet RS, skupa sa Srbijom, jasno krši odredbe Dejtonskog ustava, te narušava suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

"U prilog ovoj cinjenici ide i konstatacija predsjednika tog entiteta Rajka Kuzmanovica da ovim protokolom Srbija 'prihvata RS kao državotvornu jedinicu'", naglasio je Silajdžic.

On smatra da je krajnje vrijeme da OHR preduzme konkretne korake i sprijeci RS da preuzima državne ingerencije.

"U konacnici, medjutim, neophodno je BiH ustrojiti na sistemu regija baziranih na historijskim, kulturnim, geografskim i drugim funkcionalnim principima, jer je entitet RS svojim postupcima odavno dokazao da etno-teritorijalne jedinice nisu i ne mogu biti kompatibilne sa ocuvanjem suvereniteta BiH", izjavio je Silajdžic, navodi se u saopcenju.

Autor: ONASA

______________________________________________


7. JEDNO PITANJA ZA "HARETA"

Vec smo u vise navrata govorili da je Dayton napravljen tako da cetnicima dade vlast, a Bosnjacima jedino "pravo" da mole cetnicku vlast. To se vidi i u ovoj situaciji jer RS ima mogucnost da se ponasa kao suverena drzava, da potpisuje sporazume o medjudrzavnim odnosima, a Bosnjaci imaju mogucnost da da protestuju, apeluju, lobiraju.... Drugim rijecima Izetbegovic i Silajdzic su u Daytonu dali cetnicima pravo da donose odluke, a nama ostavili mogucnost da lobiramno kod cetnika, ne bi li se ponekad smilovali na nas.

Sjetimo se, prije Daytona su Bosnjaci, tacnije lideri Alija i Haris, imali vlast i mogucnost da donose odluke, sto su oni iskoristili da izdaju rodni list cetnickoj drzavi i da predaju vlast u ruke cetnicima, dok nama ostavljaju mogucnost da molimo cetnike da postuju nasa "ljudska prava".

Republika BiH je vec bila normalna drzava sa svojim istorijskim i funkcionalnim regijama, kada su Haris i Alija dali papire "Srpskoj".

Sada Hare "zestoko" lobira, a upravo je on tu situaciju kreirao, on je potpisnik Daytona.

Pitanje za Hareta glasi: "Matere ti Hare, kako se nisi umorio od foliranja i bacanja prasine u oci postenom narodu koji te odavno prokuzio?"

M. B.

___________________________________________


8. LAJCAK: BOLJE DA USVOJITE NOVI USTAV NEGO DA POMALO MIJENJATE DAYTON

NN: Kada govorimo o ustavnoj reformi, da li je bolje da se u BiH uradi nadogradnja Dejtona ili ici u novi ustavni aranžman?

LAJCAK: Ne želim da predstavljam svoje mišljenje kao neku instrukciju medjunarodne zajednice. Meni je stalo do toga da BiH ima ustav koji omogucava da se uspješno bori sa izazovima evropskih integracija. Politicari bi trebali da imaju ambiciju da donesu dobar ustav.

Naravno, uvijek je bolje da imate potpuno nov dokument nego da idete postepeno jer Dejton ima neku svoju filozofiju i vi ne možete filozofiju promijeniti. Ali tek smo poceli da ulazimo u pregovore o Ustavu, ocekujemo krajem januara ozbiljne diskusije, pokazalo se da ima razlicitih koncepata. Znaci, bolje je donijeti i amandmane nego ništa.

NN: Vec su pojedine stranke predstavile koncepte federalizacije BiH. Kako Vi gledate na te koncepte?

LAJCAK: Tu nedostaje definicija federalizacije. Tu svako gleda na svoj nacin i ima sumnje da je federalizacija u stvari skrivena forma pripreme za otcjepljenje, što ne bi bilo prihvatljivo. Drugo što ne bi bilo prihvatljivo pod konceptom federalizacije je da imamo u stvari etnicku podjelu zemlje na tri moneticke jedinice. To sigurno nije prihvatljivo. BiH je uvijek bila multietnicka država i cilj medunarodne zajednice je da ona funkcioniše kao demokratska multietnicka država. Znaci, prije nego što pocnemo da diskutujemo o federalizaciji - da ili ne, moramo posvetiti pažnju sadržaju federalizacije. Za mene je kljucno da se sacuva multietnicka BiH.

______________________________


9. Radmanovic traži vece nadležnosti entiteta

Problemi nastali zbog nacina na koji bi trebalo prodavati višak naoružanja...

05.01.2008. 09:44

Clanovi Predsjedništva BiH održali su prošle sedmice sastanak sa celnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga (OS) BiH, na kojem su na površinu isplivali novi problemi u vezi sa rješavanjem pitanja vojne imovine, saznaje "Dnevni avaz" iz pouzdanih izvora.

Medju clanovima kolektivnog šefa države došlo je do sporenja zbog novih zahtjeva predstavnika RS u vezi sa rješavanjem pitanja viška naoružanja. Kako doznajemo, Nebojša Radmanovic traži vece nadležnosti entiteta u slucaju prodaje viška naoružanja.

Novi zahtjevi

Radmanovic se poziva na sporazum koji su potpisali državni i entitetski premijeri Nikola Špiric, Nedžad Brankovic i Milorad Dodik, a kojim je dogovoreno da ce država raspolagati onom vojnom imovinom koju ocijeni za sebe potrebnom, a da ce ostatak ici entitetima za saniranje dugova.

Prema našim izvorima, Radmanovicevom stavu usprotivio se Haris Silajdžic, koji je insistirao da se nadje put za dogovor, dok je najburnije reagirao Željko Komšic. On je cak zaprijetio tužbama pred Ustavnim sudom BiH protiv sporazuma Špiric-Dodik-Brankovic, pozivajuci se na Sporazum o sukcesiji, koji precizira da sva imovina pripada državi BiH.

Republika Srpska ranije je imala i još radikalnije zahtjeve, koji su kategoricki odbijeni od OHR-a i Ambasade SAD u BiH. Prvobitni prijedlog RS bio je da se višak naoružanja zadrži i da se na nivou entiteta osnuje tijelo koje bi se brinulo o tom oružju i municiji. Medjunarodna zajednica, medjutim, takvo što ocijenila je kao pokušaj pravljenja paralelne vojne formacije, što se ni u kojem slucaju ne smije dozvoliti nakon dosadašnjih uspjeha u reformi odbrane...

KOMENTAR: Ovo je upravo ono o cemu smo pisali u proslom Glasniku - da "bosnjacki" predstavnici zajedno sa cetnicima ukidaju racun drzave BiH. Oni su se dogovorili sa cetnicima da se potpuno ukine mogucnost da drzva BiH ima ikakvu imovinu, da bi sva javna imovina mogla pripadati jedino entitetima.

A kada drzava ne bi imala svoj racun, onda bi sve institucije drzave iskljucivo bile plod dogovora entiteta, pa bi sredstva kojima bi raspolagala drzava bila jedino dobrovoljni prilozi iz dva entiteta, onoliko koliko se entiteti dogovore da daju drzavi.

Na treba biti narocito obrazovan pa shvatiti da je to kraj drzave BiH, a kao sto vidimo Brankovic se vec dogovorio sa Dodikom, ali je svijet to zaustavio.

Treba li ikakav veci dokaz da su toboznji bosnjacki predstavnici u stvari saradnici cetnika, da su 100% u sluzbi srbijanskih tajnih sluzbi i da sve cine da ukinu svaku drzavu BiH.

Brankovic to nije mogao potpisati bez znanja Silajdzica, Tihica, Bakira Izetbegovica, i zato je Silajdzic tako mlak kada se toboze suprotstavlja Radmanovicu. Da se Siljadzic istinski suprotstavlja Radmanovicu on ne bi trazio dogovor kako da entiteti podijele pare, nego bi se zalagao da sve pare odu na racun drzave BiH. To bi podrazumjevalo da se ne dozvoli ukidanje vlasnistva drzave BiH.

Svaka cast Komsicu ako izdrzi do kraja i ne dozvoli da se ukine racun drzave BiH. Nadajmo se da nece ispasti isti kao "Hare" koji samo patriotski prica, a na kraju uvijek cetnicki odradi.

Dr. Muhamed Borogovac

________________________________________

10. PONOVO BOSNJACKI GLASACI U RS ZAKINUTI

Ja ovu situaciju drugacije shvatam. Meni nije jasno, sto se samo prica. Molim vas sa rijeci predjimo na djela. Ako predstavnici nase lijepe Bosne i Hercegovine ne rade za narod koji ih je birao, a krse zakon, onda kako smo ih birali mozemo ih skinuti dok je vrijeme. Koliko ja vidim da se ovdje narod ne pita, da isti rade sta hoce. Dajte da se kod njih ispita porijeklo imovine i da se trazi da poloze racune, gdje su srestva i donacije koje je nasa zemlja dobila. Svi su prljavi. Narod je nezadovoljan i ogorcen. Dajte da se nesto uradi nesto na vrijeme. Niko ne zeli drugu drzavu, svi zelimo jedinstvenu i cijelovitu Bosnu i Hercegovinu svih naroda i narodnosti i cestitog i postenog predstavnika na celu drzave.

Izbori koji su bili u decembru u RS po mom misljenju nisu legalni. Masa nas nismo dobili obavjestenja za izbore. Da li se to radi namjerno, mislim da se radi? Koliko sam cula od glasaca da su u Zvorniku placali glasacima da glasaju za osobu koja je trenutno dobila najvise glasova. Ja mislim da je sve ispod kontrole. Ovo je pravo ludilo. Molim Vas vise pisite o lopovluku i pomoci narodu, jer narod je na ivici egzistencije.

Ziki Z.
_________________________________________


11. POSLJEDNJI GLASNICI NKR BiH

http://republic-bosnia-herzegovina.com/

*********************************************

No comments: